ගෝල්ෆේස් පිටියට ලක්‍ෂ 49ක හානියක් වෙලා

0
18

ගෝඨාගෝගම ඉදිකිරීම් නිසා ගාලුමුවදෙර පිටියට රුපියල් ලක්‍ෂ 49ක හානියක් සිදුව ඇතැයි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි. ගෝල්ෆේස් අරගල භූමියට සිදුව ඇති අලාභහානිය පිළිබඳව තක්සේරු වාර්තාවක් ලබා ගැනීමට මේ වනවිට කටයුතු කර ඇති බවද එම අධිකාරිය කියයි. 

එම භූමිය නැවත සැකසීම සහ මූලික කටයුතු වෙනුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ 1 1/2ක් සහ එහි තණ පිඩලි ඇල්ලීම වෙනුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ 47 1/2ක් වැය වන බව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් සකස් කරන ලද එම තක්සේරු වාර්තාවෙහි සඳහන්වේ. 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ගෝල්ෆේස් පිට්ටනිය ආශි්‍රත ප්‍රදේශයට සිදුකළ හානියට වන්දි අරගලකරුවන්ගෙන් අය කර ගැනීමට අවශ්‍ය නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස විෂය භාර ඇමැති අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පසුගියදා උපදෙස් ලබා දී තිබිණි. 

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන ලෙස පවසමින් මාස 3ක පමණ කාලයක් අරගලකරුවන් පිරිස ගෝල්ෆේස් පිටිය ආශි්‍රත භූමිය තුළ රැඳී සිටි අතර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති ධුරයෙන් ඉවත් වීමෙන් පසුව අරගලකරුවන්ට එම ස්ථානයෙන් ඉවත් වන ලෙසට අධිකරණය විසින් දැනුම් දෙන ලදී. ඒ අනුව ඔවුන් එම ස්ථානයෙන් ඉවත් වූ අතර අරගලකරුවන් රැඳී සිටි ගෝල්ෆේස් පිටිය 1971 අංක 41 දරන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනත යටතේ 3(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව අරගලකරුවන් විසින් අනවසර ඉදිකිරීම් කර ඇති ස්ථානය අයත් ගාලුමුව‍ෙදාර පිටිය, කොළඹ මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශයට අයත් බව එම අධිකාරිය පවසයි.

1978/09/30 දිනැති අංක 4/1 දරන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිවිශේෂ ගැසට්පත්‍රය මඟින් එම ප්‍රදේශය නාගරික සංවර්ධන ප්‍රදේශයක් බවට ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. 

නාගරික සංවර්ධන ප්‍රදේශයක යම් සංවර්ධන කටයුත්තක් හෝ තාවකාලික ඉදිකිරීමක් සිදු කරන්නේ නම් 1982 අංක 04 දරන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි (සංශෝධන) පනතේ 8 (ඒ) 1 වගන්තිය ප්‍රකාරව ඒ සඳහා බලපත්‍රයක් ලබා ගත යුතුය. නමුත් ‍අරගලකරුවන් එම ප්‍රදේශයට අනවසරයෙන් ඇතුළු වී අයුතු ජනරාශියක් සිදු කර ඇති බවද අධිකාරිය පෙන්වා දෙයි.

අනුරාධා හේරත්