සතියකට ගෝනුන් 10ක් පාවෙන අඹේවෙල ජලාශය

0
55

හොර්ටන්තැන්න රක්ෂිතයේ සැරිසරන ගෝනුන් විශාල පිරිසකගේ සිරුරු නානුඔය, අඹේවෙල ජලාශයේ පාවෙමින් තිබෙන බව එම ජලාශයේ ධීවර කටයුතුවල නියැළී සිටින ධීවරයෝ පවසති. සතියකට ගෝනුන් දස දෙනකු පමණ ජලාශය තුළ මියයන බව එම ධීවරයෝ පවසති.

අඹේවෙල ප්‍රදේශයේ දඩයම්කරුවන් කිහිපදෙනකු විසින් ඇතිකර අත්හැර දමා ඇති දඩයම් සඳහා පුරුදු කර ඇති සුනඛයන් රැසක් හොර්ටන්තැන්න සිට ආහාර සහ ජලය සොයා පැමිණෙන ගෝනුන් සපා කා ජලාශය තුළට පන්නා දමන බවත්, ඉතා ගැඹුරු අඹේවෙල ජලාශයට එසේ පන්නා දමන ගෝනුන් ගිලී මියයන බවත් ජලාශයේ ධීවර කටයුතුවල නියැළී සිටින ධීවරයෝ පවසති.

කුඩා පැටවාගේ සිට හොඳින් වැඩුණු ගෝනුන් රැසකගේ සිරුරු මේ වන විට අඹේවෙල ජලාශය මත නරක්වී පාවෙමින් පවතින බවත්, පවත්නා තත්ත්වය මත එම ජලාශයේ පරිසර විනාශයක්ද සිදු වී ඇති බවත් ඔවුහු කියති.

අඹේවෙල ජලාශයෙන් නිකුත් කරන ජලය වැලිමඩ, රෙන්දපොළ සහ තලවකැලේ ප්‍රදේශයේ පානීය ජලය සහ වගාකටයුතු සඳහා භාවිත කරන බවත් මේ පිළිබඳව වනජීවී නිලධාරීන් දැනුවත් කර තිබුණද මෙතෙක් කිසිදු පියවරක් ගෙන නොමැති බවත් අඹේවෙල ධීවරයෝ කියති.

නොර්වුඩ් – නීටා පත්ම කුමාරි, හැටන් – චන්න අද්දරගේ