බෙහෙත් වර්ග තුනකට එරෙහිව අසත්‍ය ප්‍රචාර ගෙනයන්නේ පෞද්ගලික අංශයයි

0
24

පෞද්ගලික අංශයේ වෙළෙඳපොළ ඒකාධිකාරිය බිඳ වැටීම නිසා නව ඖෂධ නිෂ්පාදන තුනට එරෙහිව අසත්‍ය ප්‍රචාර පතුරවමින් ඇතැයි රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව පවසයි. තම සංස්ථාව විශේෂයෙන්ම පෞද්ගලික අංශය තුළ අනෙකුත් දේශීය නිෂ්පාදකයන්ගේ නිෂ්පාදනයන් හා ඔෟෂධ ආනයනකරුවන්ගේ

නිෂ්පාදනයන් සමඟ ඉතාම තරගකාරීව කටයුතු කරන බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම සංස්ථාව සඳහන් කරයි. ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාවේ සභාපති වෛද්‍ය උත්පල ඉන්ද්‍රවංශ හා එම සංස්ථාවේ සාමාන්‍යාධිකාරිනි එස්.ඩබ්ලිව්. ජයසුන්දරගේ අස්සනින් යුතුව එම නිවේදනය නිකුත් කර ඇත.

රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව Mefenamic Acid Tablets BP 500mg යන ඔෟෂධය රජයේ වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයට හා පෞද්ගලික අංශයේ වෙළෙඳපොළටත් Levothyroxine Tablets IP 50 mg හා Omeprazole Capsules IP 20mg යන ඖෂධයන් පෞද්ගලික අංශයේ වෙළෙඳපොළටත් ලබා දීම මූලික කොට ගෙන අගෝස්තු 15දා එම නිෂ්පාදන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වෙත පිළිගැන්වූ බවත් එම නිවේදනයේ සඳහන්ය.

Mefenamic Acid Tablets BP 500 mg යන ඖෂධය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ අනුමැතිය 2021 වර්ෂයේ ලැබුණු බව එහි පැවැසේ. එය වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයට බෝතල් ඇසුරුම් (Bulk Packing) ලෙසත් පෞද්ගලික අංශයේ වෙළෙඳපොළට Blister ඇසුරුම් ලෙසත් ලබා දීම අරමුණු කොට ගෙන එදින සෞඛ්‍ය ඇමැතිවරයාට මේ නිෂ්පාදනය පිළිගැන්වූ බවත් එම නිවේදනයෙන් අවධාරණය කොට තිබේ.

එමෙන්ම එම ඔෟෂධය අද දිනයේ සිට අඛණ්ඩව පෞද්ගලික අංශයට ලබාදීමට කටයුතු යොදා තිබෙන බවද සඳහන්ය.

Levothyroxine Tablets IP 50mg යන ඖෂධය 2021.08.06 දින රජයේ වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය මූලික කොට ගෙන බෝතල් ඇසුරුම් ලෙස (Bulk Packing) එළි දැක්වූ බවත් ඉන් පසු එය මේ වසරේ අප්‍රේල් මාසයේදී එවකට සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් Blister ඇසුරුම් ලෙස වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයට ලබා දුන් බවත් එහි දැක්වේ.

එය පෞද්ගලික අංශයට හ¾දුන්වාදුන්නේ පසුගිය 15දා වත්මන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ලගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බවද එම නිවේදනයේ සඳහන් කර ඇත. එදිනම එම නිෂ්පාදනය රාජ්‍ය ඔෟෂධ

නිෂ්පාදන සංස්ථාවේ බලයලත් බෙදා හරින්නන් හරහා දිවයින පුරා ඇති සියලු ඔෟෂධ වෙළෙඳසල් හා අනෙකුත් පෞද්ගලික රෝහල් වෙත ලබා දීම ආරම්භ කළ බවත් සඳහන්ය.

එමෙන්ම Omeprazole Capsules IP 20mg යන ඖෂධ නිෂ්පාදනය 2021 වසරේ රජයේ වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයට සැපයූ බවද නිවේදනයේ දැක්වේ. පෞද්ගලික අංශයේ වෙළෙඳපොළට මේ නිෂ්පාදනය Blister ඇසුරුම් ලෙස වත්මන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ලගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හ¾දුන්වා දුන් බවද පැවැසේ.

එදින සිට මේ නිෂ්පාදනය අඛණ්ඩව සියලුම පෞද්ගලික රෝහල් හා ඔසුසල් ජාලයන් වෙත නිකුත් කිරීම ආරම්භ කළ බවත් එම නිවේදනයේ තවදුරටත් සඳහන්ය.

සවනි ශේශාධි