දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ කොමිසමට පැමිණිලි 521ක්

0
19

ඉකුත් 2022 වසරේ මාර්තු මස 31 වැනි දින සිට මැයි මස 15 දක්වා කාලය තුළ දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල ඇති වූ ගෙවල් ගිනි තැබීම් ඇතුළු කලහකාරී සිද්ධීන්වලට අදාළ පැමිණිලි 521ක් දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම සඳහා පත්කර ඇති ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන්ස භාව වෙත ලැබී තිබේ.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් පැමිණිලි 107ක්, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 88ක්, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් 86ක් හා කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් පැමිණිලි 26ක් එම විමර්ශන කොමිෂන් සභාව වෙත එසේ ලැබී ඇත.

නිවාස ගිනි තැබීම්, පක්ෂ කාර්යාල ගිනි තැබීම්, මංකොල්ලකෑම්, පුද්ගල ඝාතන, බස් රථ ගිනි තැබීම් හා නිවාසවලට ගල් ගසා අලාභ හානි කිරීම් ඇතුළු ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා රැසක් සම්බන්ධයෙන් එම පැමිණිලි ලැබී ඇති බවද ශ්‍රී  ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවැසීය.

නිවාස ගිනි ගැනීමට ලක්වූ මන්ත්‍රිවරුන් ඇතුළු පුද්ගලයන්ට අවශ්‍ය වන්දි ගෙවීම සඳහා පිහිටුවා ඇති හානිපූර්ණ වන්දි ගෙවීමේ කාර්යාලය වෙත මේ වනවිට එවැනි පැමිණිලි 15ක් ලැබී ඇති බවද එම ප්‍රකාශකයා පැවැසීය.

එසේ ගිනි ගැනීමට ලක්වූ හා අලාභ හානි වූ දේපළවල වටිනාකම ගණනය කිරිම රජයේ තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් කරමින් පවතින බවත් එම ගණනය කිරීම්වලින් පසුව අදාළ හානිපූර්ණ කාර්යාල මඟින් එම පුද්ගලයන්ට වන්දි හිමිවන බවද එම ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේය.

එම දේපළවලට වූ හානි සම්බන්ධයෙන් වන්දි ගෙවීමට අවශ්‍ය තොරතුරු එක්රැස් කිරීම සඳහා හානිපූර්ණ කාර්යාලය පියවර ගෙන ඇති බැවින් ඊට අදාළ තොරතුරු එම වන්දි ගෙවීමේ කමිටුව වෙත යොමු කරන ලෙසද එම ප්‍රකාශකවරයා වැඩිදුරටත් පැවැසුවේය.

කුමුදු උපුල් ශාන්ත