දිස්ත්‍රික්ක 8ක අක්කර 21,200ක් පුරන් කුඹුරු මහ කන්නයේ වගාවට

0
23

මේ වනවිට දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 08ක පුරන් කුඹුරු ප්‍රමාණය ශූන්‍ය කර ඇතැයි ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, මොනරාගල, අම්පාර, හම්බන්තොට, මඩකළපුව, කිලිනොච්චි හා ත්‍රිකුණාමලය යන දිස්ත්‍රික්කවල පුරන් කුඹුරු ප්‍රමාණය අඩු කර ඇති බවද සඳහන් කර ඇත.

මෙම දිස්ත්‍රික්ක 08හි අක්කර 21,200ක්  පුරන් කුඹුරු පැවැති අතර ඒවා සියල්ලම ලබන මහ කන්නයේදී වගා කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන තිබේ.

බස්නාහිර පළාතේ වගා කිරීමට නොහැකි පුරන් කුඹුරු ඉන්දුනීසියානු වගා ක්‍රමයක් වන සෝජාන් වගා ක්‍රමය ඔස්සේ වගා කිරීමට ඇති හැකියාව සොයා බලන ලෙසද කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්ද අමරවීර උපදෙස් දී තිබේ.

සෝජාන් ක්‍රමය යටතේ වගුරු සහිත ඉඩම්වල එළවළු හා පලතුරු වගාව මෙන්ම පාත්ති වටා තිබෙන ගැඹුරු ඇළවල මිරිදිය මත්ස්‍ය වගාවද සිදු කළ හැකි බව ඔහු පෙන්වා දී ඇත.

වගා කළ හැකි පුරන් කුඹුරු සියල්ලම වගා කිරීම යටතේ එම කුඹුරු අයිතිකරුවන් විසින් වගා නොකරන්නේ නම් කුඹුරු නොමැති පුද්ගලයන්ට ඒවා වසර පහක කාලයකට පවරා නැවත වගා කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස අමරවීර මහතා ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් දී ඇත. ඒ අනුව ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පුරන් කුඹුරු යළි වගා කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කර තිබේ. ගොවිජන සංවර්ධන පනත යටතේ වගා නොකළ කුඹුරු ඉඩම් වගා කිරීම සඳහා වසර පහකට  පවරාදීමට කටයුතු යොදා ඇත.

දැනට වගා නොකළ පුරන් කුඹුරු අක්කර ලක්ෂයක් පමණ ඇති අතර ඉන් වැඩි ප්‍රමාණයක් බස්නාහිර පළාතේ පිහිටා තිබෙන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර ඇත.

දිවයිනේ ඇති පුරන් කුඹුරුවලින් වගා කළ හැකි කුඹුරු ප්‍රමාණය අක්කර 50,000ක් පමණ වන අතර ඉතිරි පුරන් කුඹුරු ප්‍රමාණය වගා කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයක පවතින බවද අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දී තිබේ.

නිර්මාණි ගුණරත්න