උසාවිවලින් ළමා නිවාසවලට යවන දරුවන්ගේ ගණන වැඩිවෙලා

0
18

අධිකරණවලින් ළමා නිවාසවලට යොමුකරන ළමයින්ගේ සංඛ්‍යාව වැඩිවී ඇතැයි සමස්ත ලංකා පරිවාස නිලධාරි සංගමයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඒ.එච්.එම්. ජයසිංහ පැවැසීය.

අධිකරණවලින් ළමා නිවාසවලට යොමුකරන සංඛ්‍යාව වසර දහයක් ඇතුළතදී පස් ගුණයකින් වැඩිවී ඇතැයි මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේය.

මීට වසර දහයකට පෙර අධිකරණවලින් ළමා නිවාසවලට ළමයින් සියයට දහයක් යොමු කළ බව පැවැසූ ජයසිංහ මහතා මේ වනවිට එම අගය සියයට හතළිස් අටක් දක්වා වැඩිවී තිබෙන බව කීවේය.

අධිකරණයට යොමුවන ළමයින් පරිවාස හා ළමා රක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ප්‍රවාහනය කිරීමට මීට වසර දහයකට පෙර ගෙන ඇති තීරණයක් මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කර නැති බවද හෙතෙම චෝදනා කළේය.

එම ළමයින් බන්ධනාගාර බස් රථවලින් ප්‍රවාහනය නොකර පරිවාස හා ළමා රක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ පිහිටුවන නව ඒකකයක් මඟින් ප්‍රවාහනය කිරීමට ශේ්‍රෂ්ඨාධිකරණ හමුවේ මීට අදාළ සියලු පාර්ශ්ව එකඟවී තිබුණු බවද ඔහු පැවැසීය.

පළාත් සභාවල පිහිටුවිය යුතු එම ඒකකය දිවයිනේ කිසිදු පළාත් සභාවක මේ දක්වා නිර්මාණය කර නැතැයිද හෙතෙම පෙන්වා දෙයි.

අධිකරණය හමුවට පැමිණෙන ළමයින් ප්‍රවාහනය පරිවාස නිලධාරීන්ට පැවරීම තුළ එම නිලධාරීන්ගේ අනෙකුත් රාජකාරි ඇනහිට ඇතැයිද ජයසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

අනෙකුත් සේවාලාභීන්ට ලබාදිය යුතු සහන උපදේශන සේවා, අධීක්ෂණ කටයුතු, වාර්තා සකස් කීරීම්, අධිකරණයේ කරුණු දැක්වීම් ඇනහිට ඇතැයි මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා කීවේය.

අමිත් මධුරංග ගමගේ