අද දඹුල්ලේදී සහ කුරුණෑගලදී ඇරැඹේ

0
28

2024 වසරේදී පැවැත්වීමට නියමිත යොවුන් ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකා යොවුන් කණ්ඩායම ගොඩ නැංවීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා යූත් ලීග්ක්‍රිකට් තරගාවලිය අද (22) රංගිරි දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය සහ කුරුණෑගල වෙලගෙදර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී ඇරඹේ.

දිවයින පුරා විසිරී සිටින අවුරුදු 17න් පහළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් අතුරින් දක්ෂ ක්‍රීඩකයින් 65 දෙනෙක් කොළඹ උතුර, කොළඹ දකුණ, ගාල්ල, දඹුල්ල සහ මහනුවර ලෙස කණ්ඩායම් 5ක් යටතේ මෙම තරගාවලියට එක්ව සිටිති.

මෙම කණ්ඩායම් 5 පළමු වටයේදී ලීග් ක්‍රමයට තරග වදින අතර, එහිදී දස්කම් දක්වමින් ලකුණු සටහනේ පෙරමුණ ගන්නා කණ්ඩායම් 2 අවසන් තරගයට සුදුසුකම් ලබනු ඇත.

තරගාවලියේ තරග සටහන

අගෝස්තු 22 – ගාල්ල සහ කොළඹ උතුර අතර තරගය රංගිරි දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී කොළඹ දකුණ සහ මහනුවර අතර තරගය කුරුණෑගල වෙලගෙදර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී

අගෝස්තු 23 – දඹුල්ල සහ මහනුවර අතර තරගය රංගිරි දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී කොළඹ දකුණ සහ ගාල්ල අතර තරගය කුරුණෑගල වෙලගෙදර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී

අගෝස්තු 25 – කොළඹ උතුර සහ කොළඹ දකුණ අතර තරගය රංගිරි දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී                                                            ගාල්ල සහ දඹුල්ල අතර තරගය කුරුණෑගල වෙලගෙදර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී

අගෝස්තු 26 – දඹුල්ල සහ කොළඹ දකුණ අතර තරගය රංගිරි දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී                                                                   මහනුවර සහ කොළඹ උතුර අතර තරගය කුරුණෑගල වෙලගෙදර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී

අගෝස්තු 28 – මහනුවර සහ ගාල්ල අතර තරගය රංගිරි දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී  කොළඹ උතුර සහ දඹුල්ල අතර තරගය කුරුණෑගල වෙලගෙදර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී

ඉෂාන් රශ්මිත