“නුවර හෝටලයක උත්සවය තිබ්බේ බිලියන 10ක් සොයන්න” – නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති

2
2003

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කළ විවිධ ව්‍යාපෘතිවලින් අයවීමට නියමිත රුපියල් බිලියන 10ක පමණ මුදල් අයකර ගැනීම සහ ඉදිරි වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමේ අරමුණින් සිකුරාදා (අගෝ. 19) මහනුවරදී දිස්ත්‍රික් කළමනාකරුවන්ගේ හමුවක් පැවැත්වූ බව ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති රජීව් සූරියආරච්චි පැවසීය.

එම මුදල් එකතු කර නොගතහොත් ආයතනයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් ගෙවා ගැනීමට හෝ අපහසු තත්ත්වයක් ඇති වන බව සභාපතිවරයා පැවසුවේ ය.

“ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය ක්‍රියාත්මක කළ විවිධ ව්‍යාපෘතිවලින් රුපියල් බිලියන 10ක මුදලක් එකතු කරගන්න තිබෙනවා. පහුගිය කාලයේ රටේ තිබුණු තත්ත්වය එක්ක අපිට රුපියල් බිලියන 5ක මුදලක්වත් එකතු කරගන්න බැරිවෙලා තිබෙනවා. මේ මුදල් එකතු කරගත්තේ නැත්නම් අපිට ආයතනයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් ගෙවාගන්නවත් බැරි තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. අපිට මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් යැපෙන්න බැහැ.

ඒ හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම, ඉදිරි වැඩපිළිවෙළ ගැන සාකච්ඡා කිරීම සහ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ඉඩම්වල අනවසරයෙන් රැඳී සිටින පදිංචිකරුවන් සම්බන්ධයෙන් ගතයුතු ඉදිරි පියවර සම්බන්ධයෙන් මෙන් ම දිස්ත්‍රික කළමනාකරුවන්ගේ ප්‍රායෝගික ගැටලු ගැන සාකච්ඡා කරන්න තමයි අපි මේ සාකච්ඡාව කැඳෙව්වේ. මොකද ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය අවුරුදු 7කින් දිස්ත්‍රික් කළමනාකරුවන් හමුවෙලා සාකච්ඡා කරලා නැහැ.

අපි මෙම සාකච්ඡාව අවම වියදමකින් පවත්වනවා. දිස්ත්‍රික් කළමනාකරුවන් කිහිප දෙනෙකුට එක වාහනයකින් එන්න කියලා අපි උපදෙස් දුන්නේ ඒ නිසයි.

මෙම වැඩමුළුවට සහභාගිවන දිස්ත්‍රික් කළමනාකරුවන් නවාතැන් ගන්නේ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සංචාරක බංගලා දෙකක. සාකච්ඡාව අවසානයේදී ඔවුන්ට කෑම වේලක් දෙනවා. එච්චරයි.”

“වෙන කිසි ම උත්සවයක් පවත්වන්නේ නැතැයි,” ද සභාපතිවරයා වැඩිදුරට ත් සඳහන් කළේය.

2 COMMENTS

  1. මේක, එන්න තියන dues එකතු කරන විදිහක් මිස අලුත් අායෝජන
    හොයන එකක් නෙමෙයි.

    මේ සාකච්චාව හෝටලේක නැතුව වෙන තැනක තිබිබනම් හරියට වැඩේ සාකච්චා වෙන්න නැහැ. හරියට සාකච්චා වෙන්න kick එකක් එන්නෙත් නැහැ. සල්ලි එකතු කරන ක්‍රම වේදයක් ඔලුවට එන්නෙත් නැහැ.

    කාගෙ උනත්, bright idea එකක්….

  2. There are many platforms using in Sri Lanka for online meetings. However, most of these type of people waste public money according to their self benefit. Whether, they collect due or not, they spend money for conducting meetings in hotels. Utter waste of money. So sad about the future of Sri Lanka.

Comments are closed.