බස් ගාස්තු ගෙවන්න අලුත් ක්‍රමයක්

2
1525

බස් මගීන්ගේ පහසුව සඳහා පෙරගෙවුම් කාඩ්පතක් හඳුන්වා දීමට පියවර ගෙන තිබේ.

දැනට සාමාන්‍ය පරිදි මුදල් ගෙවා බස් රථ මගින් ප්‍රවාහන පහසුකම් සලසා ගැනීම වෙනුවට පෙරගෙවුම් කාඩ්පතක් හරහා මුදල් ගෙවා මගීන්ට ගමන් කිරීමේ පහසුකම් ලබා දීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වේ.

මහා මාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මාකුඹුර බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයෙන් අධිවේගී මාර්ගයේ ගාල්ල දක්වා ගමන් කරන මගී ප්‍රවාහන බස්රථවල නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර ඇත.

සාමාන්‍ය ඩෙබිට් කාඩ්පතක් ලෙස ම ක්‍රියා කරන මෙම කාඩ්පත පෙර ගෙවීම් ක්‍රමයට අවශ්‍ය මුදල් තැන්පත් කර එමගින් ගමනට අදාළ මුදල් ගෙවීමේ හැකියාව මගීන්ට හිමි වේ.

ඉතා ආරක්ෂිත ගෙවීම් ක්‍රමයක් ලෙස දේශීය රාජ්‍ය බැංකුවක් වන මහජන බැංකුව හරහා දැනට මෙම කාඩ්පත ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතින අතර දැනට භාවිත කරන කාඩ්පත් සඳහා ද මෙම ගෙවීම් පහසුකම ලබා ගත හැක.

අද (අගෝ. 19) ආරම්භ කරන ලද නියමු ව්‍යාපෘතිය තුළින් හඳුනා ගන්නා දෝෂ සහ ගැටලු නිරාකරණය කර අවශ්‍ය වැඩි දියුණු කිරීම් සහිතව ඉදිරියේදී මෙම පෙරගෙවුම් කාඩ්පත් ක්‍රමය දිවයින පුරා සියලු ම මගී ප්‍රවාහන බස් රථ සඳහා මෙන් ම දුම්රි‍යෙන් ගමන් කිරීම සඳහා ද යොදා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන ලෙස අමාත්‍යවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

2 COMMENTS

  1. මේක ගොඩාක් රටවල් වල සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙන ක්‍රමයක්. බස් රථ සහ දුම්රිය දෙකටම එකම කාඩ්පතක් දීම සුදුසුයි කියලා හිතෙනවා.

Comments are closed.