කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඩම් තක්සේරු අගය ඉහළට

0
2241

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඩම් තක්සේරු අගය කැපී පෙනෙන ලෙස ඉහළ ගොස් ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මහ බැංකුව සඳහන් කළේ, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඩම් තක්සේරු දර්ශකය සියයට 17.0ක වාර්ෂික වර්ධනයක් සමග 2022 වසරේ පළමු භාගයේදී දර්ශකාංක 186.9 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ය.

ඉඩම් තක්සේරු දර්ශකයෙහි මෙම වාර්ෂික වර්ධනය (සියයට 17.0) මෙන් ම අර්ධ වාර්ෂික වර්ධනය (සියයට 4.6), 2021 වසරේ දෙවන භාගයේදී වාර්තා වූ වර්ධන ප්‍රවණතාවට සාපේක්ෂව පසුබෑමක් පෙන්නුම් කරන බව මහ බැංකුව පැවසීය.

ඉඩම් තක්සේරු දර්ශකයෙහි ඉහළ යාම සඳහා නේවාසික, වාණිජ හා කාර්මික යන ඉඩම් තක්සේරු අනු දර්ශක තුනෙහිම ඉහළ යාම හේතු වී ඇත.

කාර්මික ඉඩම් තක්සේරු අනු දර්ශකය මගින් වැඩි ම වාර්ෂික වර්ධනය වන සියයට 20.6ක අගය වාර්තා වී ඇති අතර, අනුපිළිවෙලින් වාණිජ සහ නේවාසික ඉඩම් තක්සේරු අනු දර්ශකයන්හි ද වර්ධනයන් දක්නට ලැබුණු බව මහ බැංකුව සිය නිවේදනයේ වැඩිදුරට ත් සඳහන් කර තිබේ.