රාජ්‍ය වියදම් කපන චක්‍රලේඛය නොතකා නිවාස අධිකාරියේ ලොක්කන්ගෙන් නුවර හෝටලයක උත්සවයක්

0
655

අනවශ්‍ය රාජ්‍ය වියදම් හැකිතාක් කප්පාදු කරන්නැයි භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර ඇති පසුබිමක දිස්ත්‍රික් කළමනාකරුවන්ගේ රැස්වීමක් මුවාවෙන් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රසිද්ධ හෝටලයක ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ ඉහළ නිලධාරියෙකු විසින් උත්සවයක් අද (අගෝ. 19) සංවිධානය කර ඇතැයි එම අධිකාරියේ විශ්වසනීය ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ඉහළ නිලධාරීන් සහභාගි වන මෙහිදී ඉහළ කළමනාකාරීත්වයට භෝජන සංග්‍රහයක් ද පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවල සාමාන්‍ය සේවකයන්ගේ අතිකාල, ගමන් වියදම් දීමනා කපාහැර, සේවක වැටුප් පවා අපහසුවෙන් ගෙවන පසුබිමක රැස්වීමක් පැවැත්වීමේ මුවාවෙන් මෙවැනි උත්සව සංවිධානය කිරීම ගැන එම අධිකාරියේ සේවකයෝ දැඩි කනස්සල්ල පළ කරති.

භාණ්ඩාගාර ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන විසින් “රාජ්‍ය වියදම් පාලනය” මැයෙන් ප්‍රධාන තේමා පහක් යටතේ චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරනු ලැබුවේ පසුගිය අප්‍රේල් 26 වන දා ය.

වියදම් දැරීමේදී හා දේශීය අරමුදල් භාවිත කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු යටතේ රාජ්‍ය ආයතන සන්නිවේදනයට හැකිතාක් විද්‍යුත් ක්‍රමවේද භාවිත කරන්නැයි එහි දැඩිව අවධාරණය කර තිබේ.