47 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලට කඹ ඇදීමේ ක්‍රීඩාවත් එක්වෙයි

0
19

2019 වසරේ සිට ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලින් ඉවත් කර තිබූ කඹ ඇදීමේ ක්‍රීඩාව නැවතත් මෙම වසරේදී පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති 47 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා එක්කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව 47 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලට අදාළ කඹ ඇදීමේ තරග එළැඹෙන නොවැම්බර් මස 4,5 සහ 6 යන දිනයන්හිදී අනුරාධපුරය කේන්ද්‍රකරගනිමින් පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

අවස්ථා කිහිපයකදී ක්‍රීඩා බලධාරීන් සමඟින් පැවැති සාකච්ඡා වට කිහිපයක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම වසරේදී නැවතත් ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා කඹ ඇදීමේ ක්‍රීඩාව ඇතුළත් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබූ බව ශ්‍රී  ලංකා කඹ ඇදීමේ සම්මේලනය සඳහන් කරයි. ඒ අනුව එම කරුණ වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ, ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අමල් එදිරිසූරිය සහ ක්‍රීඩා වෘත්තිකයන්ගේ සංගමයේ සභාපති සමන් ජයලාල් යන මහත්වරුන්ට විශේෂ ස්තුතියක් පිරිනමන බවත් එම සංගමය සඳහන් කරයි.