සංචාරක වීසා කාලය දින 270 සිට වසරක් දක්වා දීර්ඝ කිරීමේ තීරණයක්

0
15

සංචාරකයකුට මෙරටට පැමිණි දින සිට දින 270ක  වලංගු සංචාරක වීසා දීමේ කාලය වසරක් දක්වා දිර්ඝ කිරීමටත්, වීසා ගාස්තු පහළ දැමීමටත් රජය තීරණය කර ඇත.

මාර්ගගත විද්‍යුත් සංචාරක වීසා බලපත්‍ර ලබා ගෙන පැමිණෙන සංචාරකයන්ට ඩොලර් 35ක මුදලකට දින 180ක් සඳහා එකවර වීසා නිකුත් කිරීමට බහුවාර පිවිසුම් සහිතව වසරක කාලයක් සඳහා වීසා ගාස්තුව ඇමරිකානු ඩොලර් 200 දක්වා අඩු කිරීමටත් කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත.

ඒ අනුව, ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ  දැනට ක්‍රියාත්මක වන වීසා ගාස්තු ක්‍රමවේදය යටතේ සංචාරකයෙක් ශ්‍රී  ලංකාවට පැමිණ දින 180ක  (මාස 06) කාලයක් මෙරට ගත කිරීමේදී  පළමු දින 30 සඳහා විද්‍යුත් සංචරණ අනුමැතිය (ETA) ඇමරිකානු ඩොලර් 35ක් ද ඊළඟ දින 60 සඳහා වීසා ගාස්තුව ලෙස ඩොලර් 60ක් ද අවසාන දින 90 සඳහා ඩොලර් 150ක් ද ලෙස වීසා ගාස්තුව අය කිරීම කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

නව කැබිනට් අනුමැතිය අනුව  වීසා ගාස්තු අඩු කිරීම මඟින් දින 180ක කාලයක් සඳහා අය කළ යුතු මුළු වීසා ගාස්තුව වන ඩොලර් 245ක මුදල වෙනුවට ඩොලර් 35ක මුදලක් එක් සංචාරකයකුගෙන් අය කරයි. මෙහිදී එක් සංචාරකයකුගෙන් ඩොලර් 210ක මුදලක් අලාභ වුවද  දින 180ක් එම සංචාරකයා රට තුළ ගත කිරීම මඟින්  ආහාර පාන, ප්‍රවාහන හා නවාතැන්වලට වියදම් කරන මුදලින් ඊට වඩා වැඩි ආදායමක් උපයාගත හැකි බවට රජය විශ්වාසය පළ කරන බවද එම නිවේදනයෙහි සඳහන් කර ඇත. වසරක කාලයක් සඳහා බහුවාර පිවිසුම් සහිතව වීසා අවසර පත්‍රය, ව්‍යාපාරික බලපත්‍රය මීට පෙර ඩොලර් 685ක් අය කළ අතර එය ඩොලර් 200 දක්වා අඩු කිරීම‍ට මෙලෙස ඇමැති මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ. 

“කොවිඩ් 19” ගෝලීය වසංගතය නිසා පහත වැටී තිබෙන සංචාරක කර්මාන්තයට දිරිදීම නව වීසා ගාස්තු අයකිරීමේ වැඩපිළිවෙළ මඟින් අපේක්ෂා කරන බවද එම නිවේදනයෙහි දක්වා ඇත.

මෙහිදී ඩොලර් 485ක අලාභයක් සිදු වුවද එම සංචාරකයා විසින් වසරක් රට තුළ ගත කිරීම මඟින්  ආහාර පාන, ප්‍රවාහන හා නවාතැන්වලට වියදම් කරන මුදලින් ඊට වඩා වැඩි ආදායමක් උපයා ගත හැකි යැයි රජය විශ්වාසය කරන බව එම නිවේදනයෙහි සඳහන් කර තිබේ.

එමෙන්ම සහාධිපත්‍ය දේපළවල ආයෝජනය කිරීම සඳහා විදේශිකයන්ට අවස්ථාව සලසමින් තනි විදෙස් පුද්ගලයකුට ඩොලර් දෙලක්ෂ පනස්දහසක් ආයෝජනය කරන්නකුට වසර දහයක වීසා ප්‍රදානයක්ද, තනි විදෙස් පුද්ගලයෙක් ඩොලර් එක්ලක්ෂ පනස්දහසක් ආයෝජනය කරන්නේ නම් වසර 05ක වීසා ප්‍රදානයක් ද කොළඹින් බැහැර සහාධිපත්‍ය දේපළ ආයෝජනය කරන්නකුට ඩොලර් හැත්තෑ පන්දහසක් වෙනුවෙන් වසර 05ක් සහ දීර්ඝ කළ හැකි වීසා ප්‍රදානයක්  ලබාදීමට ද යෝජිත යැයිද ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කර ඇති නිවේදනයෙහි දක්වා ඇත.

තවද “රන්පාරාදීසය” යටතේ ඩොලර් ලක්ෂයක් රැගෙන විත් ශ්‍රී  ලංකා මහ බැංකුව විසින් පිළිගත් යම් වාණිජ බැංකුවක තැන්පත් කරනු ලබන විදේශිකයකුට වසර 10ක් සඳහා “රන්පාරාදීස  වාස වීසාව” ප්‍රදානය කිරීමට කටයුතු කරන බවද නිවේදනයෙහි දක්වා තිබේ. මෙම කැබිනට් තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලධාරි ආයතන ලෙස ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය, සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය, ආගමන හා විගමන පාලක ජනරාල් ද නම් කර ඇත. දැනට අඩපණ වී ඇති සංචාරක කර්මාන්තය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම මෙම ක්‍රියාවලියේ මූලික අරමුණ වී තිබේ.