යාපනයේ සරසවි සිසුහු සුසිල්ට “හූ” කියති

0
177

යාපනය  විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධිත කලිනොච්චි මණ්ඩපයේ ගොඩනැඟිල්ලක් විවෘත කිරීමට  ගිය  අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත් මහතාට විරෝධය පළ කළ  විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් ‘හූ’ කියමින්  කෑ කෝ ගසා අමාත්‍යවරයාට විශ්වවිද්‍යාලය තුළට පැමිණීමට ඉඩ ලබාදී නොමැත.

කිලිනොච්චිය විශ්වවිද්‍යාලයේ තවමත් වැඩ අවසන් නොවූ තාක්ෂණ පීඨයේ ගොඩනැඟිල්ල  විවෘත කිරීමට  අමාත්‍යවරයා ඊයේ (18දා) පැමිණි අතර විරෝධතාවයේ නිරත සිසුන් පවසා ඇත්තේ  කාර්ය නිම නොවූ ගොඩනැඟිල්ලක් දේශපාලන අවශ්‍යතාවන් මත විවෘත කිරීමට ඉඩ දිය නොහැකි බවයි.

අමාත්‍යවරයා විශ්වවිද්‍යාල භූමියට පැමිණීමට පෙර සිට විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් මෙම විරෝධතාව දියත් කොට තිබුණේ  අමාත්‍යවරයා පැමිණෙන බවට ඔවුන්ට කල්තියා තොරතුරු ලැබීම හේතුවෙනි.

කිලිනොච්චිය විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණික පීඨයේ සිසුන් විසින් ආරම්භ කරන ලද මෙම විරෝධතාවයට ස්වල්ප වේලාවකදී සෙසු පීඨවලද සහයෝගය ලැබී තිබේ.

විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව විරෝධය පළකිරීම නිසා අමාත්‍යවරයා ආපසු ගොස් ඇති අතර අමාත්‍යවරයාට ආරක්ෂාව සපයන නිලධාරීන් ඔහුට ආරක්ෂාව සපයා දීමට කටයුතු කරන විටද විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් ‘හූ’ කියමින් කෑ කෝ ගසා ඇත.

විරෝධතාව වැළැක්වීමට බලධාරීන්  කිළිනොච්චිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් ලවා ගේට්ටු වසා දැමීමෙන් පසුව සිසුන් ගේට්ටුවෙන් එළියට පැමිණ ගේට්ටුව ඉදිරිපිට විරෝධතාව දක්වා සිටියහ.

වවුනියාව – රසාදි චතුරංගි ගමගේ