කාබනික පොහොර මිල දී ගන්න ගොවීන්ට සහනාධාරයක්

0
339

කාබනික පොහොර මිල දී ගැනීම සඳහා ගොවි ජනතාවට රුපියල් 20,000ක් බැගින් සහනාධාර ලබා දීමට රජය අවධානය යොමු කර ඇති අතර ඒ සඳහා රජය වැය කිරීමට අපේක්ෂිත මුදල රුපියල් කෝටි 1600ක් බව කෘෂිකර්ම, වනජීවි හා වනසම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසයි.

අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ, 2022 සහ 2023 මහ කන්නයේ වී වගා කිරීමේ දී 70%ක් රසායනික පොහොර ද 30%ක් කාබනික පොහොර වශයෙන් යොදා ගැනීමට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සහ කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ විද්වතුන් විසින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයට නිර්දේශ කරනු ලැබ ඇති බව ය.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ, එළඹෙන මහ කන්නයේ දී වී වගාව රසායනික පොහොර සහ කාබනික පොහොර මිශ්‍රව යොදා ගනිමින් සිදු කිරීමට යෝජිත බව ය.

ඒ අනුව, ලබන මහ කන්නයේදී වී ගොවීන්ට කිලෝග්‍රෑම් 50කින් යුත් පොහොර මිටියක් රුපියල් 10,000 බැගින් වූ මිලකට ලබා දීමට ත් හෙක්ටෙයාර් එකකට යූරියා පොහොර කිලෝග්‍රෑම් 125ක් බැගින් ලබා දීමට ත් කටයුතු කරන බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

මෙවර මහ කන්නයේදී කාබනික පොහොර ගොවි ජනතාවට ලබා දෙන්නේ නම්, ඒවායේ ගුණාත්මක භාවය හා ප්‍රමිතිය සම්බන්ධව සහතික කිරීමකින් තොරව භාවිත කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා නොදෙන බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ය.

එමෙන් ම, ඇතැම් ගොවි ජනතාව ද තමන්ට අවශ්‍ය කාබනික පොහොර නිපදවා ගන්නේ නම්, ඒවායෙහි ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා කිරීමට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩපිළිවෙළක් සකසා ඇති බව ද ඔහු සඳහන් කළේය.

අමරවීර මහතා වැඩිදුරට ත් ප්‍රකාශ කළේ, රජය විසින් යූරියා පොහොර මිටියක් රුපියල් 10,000ක මුදලකට ලබා දෙනු ලබන බැවින් යූරියා පොහොර භාවිත කරන ගොවීන්ට වෙනත් සහනාධාරයක් ලබා නොදෙන බව ය.