රණේ මයුර වාහනයේ නඟින්නේ ගුණේ තෙදැති කඳ කුමර සාමිනේ

0
57

ස්කන්ද දෙවියන්, කතරගම දෙවියන්, ක¼ද කුමරුන් ආදී විවිධ නාමයන්ගෙන් හඳුන්වනු ලබන කතරගම දෙවිඳුන් වෙත බාර හාර වීම, පූජා පැවැත්වීම, සෙත්කවි කියැවීම, අතීතයේ සිට අප විසින් සිදු කරනු ලබන ශාන්ති විධ සැලැස්මක් ඇත.  මෙහිදී කතරගම දෙවියන් ගැන දීර්ඝ විස්තර ඇතත් එය මෙහි සටහන් නොකරන අතර තෙදවරං, බලවරං ඇති කන්ද කුමරුන්ගේ පිහිට පතා ආශීර්වාද ලබාගත හැකි පුරාණ පොත්වල සටහන් ව බලසම්පන්න, ස්තෝත්‍ර, කවි, ගායනා පාඨක ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ වත්මන්හි තැන් තැන්වල දේව පිහිට ලබාදෙන ස්ථාන ඇතත් නිවැරදිව අවශ්‍ය කරන ශාන්ති කොටස්වලින් බැහැරව පිහිටක් නොලද හැකි බැවින් ඒ බලවත් අක්ෂර යෙදූ මෙම පිළිවෙත් මඟින් ඔබට පහසුවෙන් දේව ආශීර්වාදය ළඟා කර ගැනීම වෙනුවෙන්ය.

කතරගම දෙවියන්ගෙන් පිහිට ලද හැකි බොහෝ ස්තෝත්‍ර ගායනා දිෂ්ටි මන්ත්‍ර ඇත. ඉදිරියේදී ඔබගේ යහපත තකා පළකරන්නට බලාපොරොත්තු වෙමි. කවි, ගායනා ස්තෝත්‍ර කොතෙක් තිබුණත් ඒවා නිවැරදිව ඉටු කිරීම වැදගත්. අඟහරුගේ දසා අතුරු දසාවලදීද, ග්‍රහ අපලවලදීද, තරුණ තරුණියන්ගේ ආදර සම්බන්ධතාවලදීද, හැර ගිය පෙම්වතා පෙම්වතිය වෙනුවෙන්ද අතරමං වූ සොයාගත නොහැකි අයවලුන් ආපසු ගෙන්වා ගන්නටද කතරගම දෙවියන්ට සෙත් කවි කියා හෝ වෙනත් ක්‍රම විධි මඟින්ද පිහිට ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේද විශාල ප්‍රමාණයක් ඇත. අද ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ ඉතා දුර්ලභ ශාන්ති විධියකි. දේව වරං පතන අයටත්, දුක් කරදරවලින් මිදෙන්නටත් පහසුවෙන් ආශීර්වාද ලැබෙන මෙම ස්තෝත්‍ර කවි භක්තිමත්ව මස් මාංසවලින් වැළකී කෙම්මුර දිනයක දිවා හෝ රාත්‍රි 10.48 සිට 11.22 අතර කාලයකදී පැවැත්වීමෙන් විශේෂ වරප්‍රසාද ලැබිය හැකි වේ.

ආරාධනාව

කදිරනේ දේව ගෝවින්දං

පාලෙන්තු ලෝක සාසනං

ඒතේ දේවානු භාවේන

කන්දස් ස්වාමි නමෝ වරං

ස්කන්දං සම්මුඛං දේවං

මයුර වාහන පතිස්ඨිතං

පූජයාමි මහා සෛනං

පාතුමං තෘපයා ස¼දා

කාචරාග්‍ර ගාමාන්තර වාසභවන නිත්‍යං

ශ්‍රී  ඝන සාසන සංරක්ෂණ ලංකා ද්වීපං

මයුර වාහනා රූඪ කන්දදේව රාජං

ශ්‍රී  විරාජ මාන පුෂ්ප ආසන ප්‍රවිෂ්ටං

දේව දේව නර නාග ඝෝර මථනායදේවපති පුත්‍රකං

වීර වීර ගුණ සාර ශූර ශෘති ත්‍යාගකාම මනසාගතං

කාම භෝග සකලාමලංච සම්පත්ති දාන කෘත නිශ්චිතං

පාද පාද සිරි සාර සාර මහ සේන දේව පුණමාමිතං

මල් පහන් පූජාවන් කැප කර කන්නලව් කර පිහිට පතා ඉල්ලීම කරන්න.

දීප ධුප ගන්ධ පුෂ්ප තාම්බුලාදි චන්දනම්

ධ්‍යාන හෝම දාන යාචනාදි කර්ම සේවිතම්

පූජයාමි වාර වාර සෞඛ්‍යාලාභ භෙතුජං

ස්කන්ද දේව රාජ පාද පත්මකං නමෝ සදා

පුර කදිර සුරින්දා, පැවූවාසේ දිනින්දා

නැඟි රණ සිකි නන්ද, මිණි බරණ ගෙල පලන්දා

සැර රුපු ලුහු බන්දා තද තෙදින් ලෝ පසින්දා

දෙවි කදිර සුරින්දා දිවස්ලා රකුමා  නිබන්දා

සාන්තියදී සතට සේමී කාන්තිමත් මයුර සාමී

සාන්පති බඹ සිරින් පේමී සුගත සාසන රත්න දැහැමී

පානසිත් වී කන්ද ස්වාමි ඔබේ නිය රැස් ගඟුල නාමී

ඕං සරවණ බව සරාමී ඕං සරවනණ බව සරාමී

දාම් වඩවන භූමි සුරාමී ශාන්තිය දෙන අමර සාමී

චාන්දන දුම් සුවඳකාමී මයුරවාහන දරන පේ මී

ගාණ්ඨා නාදයෙන් පුදමී සවත සුරපති ගුණ ගයාමී

ඕං සරවණ බව සරාමී ඕං සරවණ බව සරාමී

දන දරයට ලක් වූ මෙත් ගඟක් පුන් සඳක් වූ

ලොව සතට නෙතක් වූ තාරකාසුන් කළා වූ

සවත බර නුවන් යුත් දෙව්රදේ පින් පිඬක් වූ

පිහිට ඔබ සමත් වූ මම යදිමිසිත් පහන් වූ

උමා ඉසුරු අවතාරය සමාගමට එන්

තෙමා වරල දකුණු අතට හමා සැඩ ගෙතුන්

පෙමා වඩන කිරි සුරතල් ළමා කුමරු වන්

මෙමා දුන්න දලු මුරගෙන පමා නැතිව එන්

රණේ මයුර වාහනේ නඟින්නේ

ගුණේ තෙදැති කඳ කුමර සාමිනේ

අනේ මෙනර ලොව දෝස හරින්නේ

රණේ එක දිරා පුරෙන් වඩින්නේ

වරම් ගන්නට

අපරාජිතව මුළු තුන්ලොව එකලු කර

මයුරාසනය මත වැජඹෙන කදිර පුර

රුචිරාණන සයේ අණසක ඇතිව මුර

සුර රාජයාණනි මට දෙනු කදිර වර

මත් වී කතරගම් පුර දෙවි සුවඳ කවන්

ගැත්තා සිටී පා යුග බැති දියෙනි ‍ෙදාවන්

මෙත් සිත් ඇතිව යොමු කොට මා කෙරෙහි නුුවන්

උත්තම සුරිඳ මට කදිරා වරම දෙවන්

රන්මාලිග දෙවොල් සිය හද මැඳුරෙ තැනූ

දන්නා කල පටන් පෙම්බස් මිහිර බිණු­

මින් පෙර සිටම ඔබෙ මෙහෙවර පිණිස දිනූ

පින්වත් සුරිඳ මට කදිරා වරම දෙනූ

කිල්ලක් නැතිව හැම කෙම්මරයෙහිම ‍ෙදාර

මල් ගඳ දුම් තබා දෙව් පුද පඬුරු බර

කල්ගත කරන දිවියම ඔබෙ නමට හැර

ඉල්ලමි ඔබෙන් මම සුරිඳුනි කදිර වර

නින්දිත දෑ රුපුන් හිස් සිඳ හෙළන්නට

සම්බුදු සසුන රට විපතින් මුදන්නට

සිංහල බස කිරුළ පලඳාතබන්නට

පෙම්බර සුරිඳ කදිරා වර දෙවන් මට

පිරිසුදු විමල් යස දද සිරි බැබළේවා

හරි මඟ පෙනී යන එන තැන ජය වේවා

පිරිවර බව භෝග සැපතින් සරු වේවා

සිරිමත් බරත පිහිටෙන් කිරි ඉතිරේවා

කඳ කුමරුට පින්දෙන්න

සම්බුද්ධ සාසන වරං ඉධ රොහණස්මිං

සම්පාලනාය පටිලද්ධ වරෝ මහිද්ධි

පුඤ්ඤානු මෝදිය සලානන දේවරාජා

පාලේතු මං සතත සාත හිතා වහන්තෝ

ජය ලැබීමට

කඳ කුමරු පිහිටෙන් ජය ලැබීමට රන් තැඹිලි තෙල් මෙයින් මතුරා නළල තිලක දී යනු: ගිය ගිය තැන ජය ලැබේ.

ඕං සරවන භවාය ශක්ති හස්තාය

වර වර සර්වජන මේ වසමනාය

ශ්‍රී ං හ්රීං ක්ලීං ස්වාහා

ප්‍රවීණ ජේ‍යාතිෂවේදී, මුළු දිවයිනටම සාම විනිසුරු, ශ්‍රී  විභූෂණ විශ්වකීර්ති. ජනාභිනන්දන

බී.ඒ. සමන් ගුණසේන

0724572913