මත්ලෝලීන්ට ලියා දුන් දිගන වන උයන

0
20

හෙක්ටයාර් 4.2ක භූමි ප්‍රමාණයකින් යුතු දිගන වන උද්‍යානය මේ වන විට මත්ලෝලීන්ගේ තෝතැන්නක් හා කැළිකසළ බහාලන මධ්‍යස්ථානයක් වී ඇත.

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ තෙල්දෙණිය අඩවියට අයත්ව දිගන නගර මධ්‍යයේ පිහිටි හෙක්ටයාර් 4.2ක භූමි ප්‍රමාණයකින් යුතු දිගන වන උද්‍යානය මෙසේ අවිධිමත් ලෙස ප්‍රදේශයේ කැළිකසළ බහාලන හා මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කරන ස්ථානයක් වී තිබේ.

උද්‍යානය ආරක්ෂාවට ඉදිකර ඇති වැටද මේ වන විටත් ස්ථාන ගණනාවකින් කඩා බිඳ දමා ඇත.

දිගන ප්‍රදේශයේ පාරිසරික සුරක්ෂිතාව ඉහළ නංවනු පිණිස වසර ගණනාවකට පෙරාතුව පිහිටුවූ මෙම වන උද්‍යානය තුළ වටිනා හා දුර්ලභ ශාක ගණනාවකි. මෙහි තෙල්දෙණිය අඩවි වන කාර්යාලයද පිහිටා තිබේ.

“වන උද්‍යානයට අනවසරයෙන් ඇතුළුවීම හා අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම, මත්පැන් භාවිතය, ශාකවලට හානි කළහොත් දඩ මුදලක් හා වසර දෙකක සිට වසර පහ දක්වාත් සිර දඬුවම් ලැබෙනු ඇත” යනුවෙන් තෙල්දෙණිය අඩවි වන කාර්යාලය මඟින් නාම පුවරුද සවිකර ඇත.

පරිසරවේදීන් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කොට දිගන නගරයේ පාරිසරික සුරක්ෂිතතාව රැක දෙන ලෙසය.

මැණික්හින්න _ ඩී. වන්නිආරච්චි