ගෙවුණු සතියේ ඩෙංගු රෝගීන් 1590ක් හඳුනාගෙන

0
11

පසුගිය සතියක කාලය තුළදී පමණක් ඩෙංගු රෝගීන් 1590ක් වාර්තා වී ඇතැයි ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව වාර්තා වී ඇති ඩෙංගු රෝගීන් අතරින් සියයට 50.8ක පමණ ප්‍රමාණයක් වාර්තා වී ඇත්තේ බස්නාහිර පළාතෙන් බවද එම ඒකකය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර ඇත.

පසුගිය සතිය වන විට සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස 56ක් ඩෙංගු රෝගය ව්‍යාප්ත වීමේ අධි අවදානම් කලාප ලෙස නම් කර ඇති බවද එම නිවේදනයෙහි දක්වා තිබේ.

නුගේගොඩ, කහතුඩුව, දිවුලපිටිය, මීරිගම, වාද්දුව, කුණ්ඩසාලේ, අක්මීමන, බළපිටිය, හබරාදුව, හම්බන්තොට, වලස්මුල්ල ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසක් මෙසේ අධි අවදානම් කලාප ලෙස නම් කර ඇත.

එමෙන්ම වසරේ මේ දක්වා ඩෙංගු රෝගීන් 49,941ක් වාර්තා වී ඇති අතර, වැඩිම රෝගීන් ප්‍රමාණයක් වාර්තා වී ඇත්තේ 12,754ක් ලෙස කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් බව එම නිවේදනයෙහි දක්වා තිබේ.

ඒ අනුව, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 7,496ක් ද, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 4,731ක් ද, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 3,995ක් ද, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 2,913 ක්ද, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 2,357ක් ද, වාර්තා වී තිබේ.

අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කයන්ගෙන්ද මේ හා සමාන රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති බවද ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය සඳහන් කරයි.

සඳුනි ගමාරච්චි