ගලෙන්බිඳුණුවැව බස් නැවතුමක වහලය උස්සලා

0
28

ගලෙන්බිඳුණුවැව නගරයට පැමිණෙන මගී ජනතාවගේ පහසුව සඳහා බස් නැවතුමක් ඉදිකර වසරක් ගතවීමටත් ප්‍රථමයෙන් එහි වහලය කිසියම් පිරිසක් විසින් ගලවාගෙන ගොස් ඇති බව ගලෙන්බිඳුණුවැව නගරවාසීහු පවසති. මේ හේතුවෙන් බසයක්් පැමිණෙන තෙක් එම බස් නැවතුමේ රැඳී සිටින මගී ජනතාවට අව්වට වේළෙමින් වැස්සට තෙමෙමින් සිටීමට සිදුවී ඇති බවද එම නගරවාසීහු පවසති.

ගලෙන්බිඳුණුවැව නගරයේ සිට හුරුළු නිකවැව, ගැටලාව, පඩිකාරමඩුව, කඹුක්වැව, අලුත්දිවුල්වැව, නිතුරුගොල්ලෑව, කොකාවැව, දුටුවැව, කිවුලේකඩ යන ගම්මානවල මගී ජනතාව බසයක් පැමිණෙන තෙක් ගලෙන්බිඳුණුවැව නගරයේ සිටීමට ඇති එකම බස් නැවතුම මෙය වන අතර මෙම බස් නැවතුම එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීමට ඉඩ නොදී එහි සොරකම් කර ඇති වහලය වෙනුවට නව වහලයක් සවිකිරීමට කටයුතු කරන මෙන් ගලෙන්බිඳුණුවැව නගරවාසීහු බලධාරීන්ට දන්වති.

හුරුළුවැව – ජයන්ත දිවුල්වැව