සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුව ඉක්මන් කරන්න

0
46

සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා කඩිනමින් නව කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත්කරන ලෙස ශ්‍රී  ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත. ඒ අනුව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඇමැතිවරු දස දෙනකු හෝ පහළොස් දෙනකු පත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බවත් ඒ සඳහා තවදුරටත් කාලය නොගෙන එම කටයුතු ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවත් ශ්‍රී  ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා තිබේ.

රටේ පරිපාලන කටයුතු විධිමත්ව කරගෙන  යෑම සඳහා මෙම යෝජනාව ජනාධිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කළ බව ශ්‍රී  ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සඳහන් කළේය.

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය