ශ්‍රී ලංකාවේ SLTC‍‍ පර්යේෂණ විශ්වවිද්‍යාලය, ඉන්දියාවේ ඉන්දියානු තාක්ෂණ ආයතනය (IIT) සමඟ බහුවිධ ද්විපාර්ශ්වික අවබෝධතා ගිවිසුමකට අස්සන් තබයි

0
28

ශ්‍රී ලංකාවේ SLTC‍‍ පර්යේෂණ විශ්වවිද්‍යාලය, අධ්‍යයන, පර්යේෂණ සහ සම්පත් හුවමාරුව සඳහා හවුල්කාරිත්වයක් වෙනුවෙන් ඉන්දියාවේ මදුරාසියේ පිහිටි ඉන්දියානු තාක්ෂණ ආයතනයේ (IITM) සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට අස්සන් තබයි.

SLTC‍‍ පර්යේෂණ විශ්වවිද්‍යාලය, හා ඉන්දියානු තාක්ෂණික ආයතනය  දෙරටේ උසස්  අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ සඳහා වැඩි දායකත්වයක් ලබාදීමටත්, සිය කාර්ය මණ්ඩල හා ශිෂ්‍ය හුවමාරු වැඩසටහන් වැඩි දියුණු කරගැනීමටත්, ශාස්ත්‍රීය හා පර්යේෂණ සම්පත් හුවමාරුව සඳහාත් බහුවිධ ද්වීපාර්ශ්වික අවබෝධතා ගිවිසුමකට අස්සන් තැබූහ. මෙම ගිවිසුම පසුගිය ජූලි 12 වැනිදා ඉන්දියාවේ මදුරාසි නුවරදී අස්සන් තැබුණු අතර, ඒ යටතේ දෙරටේ විද්‍යාර්ථීන් රැසකට නවමු අවස්ථා රැසක් විවෘත වනු ඇති.

මෙම හවුල්කාරීත්වය යටතේ ගෝලීය වශයෙන්, උසස් අධ්‍යාපන සහ පර්යේෂණ යන අංශ සඳහා ආයතන ද්විත්වයේ දායකත්වය සවිමත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ඒ අනුව යෝජිත ශිෂ්‍ය හා කාර්ය මණ්ඩල හුවමාරු වැඩසටහන් තුළින් දෙරටේ සංස්කෘතික හා ශාස්ත්‍රීය සම්පත් හුවමාරුවක් මෙන්ම තරුණ හවුල්කාරිත්ව වැඩසටහන් සඳහා අවස්ථා රැසක්ද විවෘතවේ. පර්යේෂණ සහ අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍රවල උන්නතිය උදෙසා විවිධ පැතිකඩ තුළින් සහයෝගීව කටයුතු කිරීමට මෙම ගිවිසුම ඔස්සේ ආයතන ද්විත්වයටම මං පෙත් පෑදෙනු ඇත. සමාජ ආර්ථීක සංවර්ධනයට බලපානු ලබන බුද්ධිමය සාරවත් බව හා පුළුල් අධ්‍යාපනික අගය වැඩිදියුණු කිරීම, SLTC‍‍ පර්යේෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ සභාපති අජිත් ද සොයිසා මහතා ප්‍රමුඛ එහි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අපේක්ෂාව වන අතර මෙම හවුල්කාරිත්වය එම දැක්ම සම්පූර්ණ කරගැනීමෙහිලා මා හැඟි පිටිවහලක් වනු ඇත.

මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම ඔස්සේ ශ්‍රී ලාංකේය තරුණ තරුණියන්ට අධ්‍යාපනය, පර්යේෂණ සහ බුද්ධිමය හුවමාරු වැඩසටහන් සඳහා සක්‍රීය දායකත්වය සැපයීමට විවිධ අවස්ථා රාශියක් ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත. මේ ඔස්සේ පිරිනැමීමට නියමිත අධ්‍යයන පාඨමාලා සකසා ඇත්තේ තොරතුරු තාක්ෂණ හා මෘදුකාංග ඉංජිනේරු හා අනෙකුත් විෂය පථයන්වලට අදාළ දැනුමල කර්මාන්තයේ දැනහුරුකම්, ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් සහ කුසලතා සංවර්ධනය වැනි ක්ෂේත්‍රයන් ගණනාවක් පිළිබඳ මනා දැනුම් ප්‍රවාහනයකට නිරාවරණය වන ආකාරයටය.

ගිවිසුමට අස්සන් තැබීමේ අවස්ථාවට සහභාගී වූ SLTC‍‍ පර්යේෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආරම්භක සභාපති හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී, ඉංජිනේරු රංජිත් ජීග රූබසිංහ මහතා මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ තරුණ තරුණියන්ට අනාගතවාදී ගෝලීය අවස්ථා රැසක් පිරිනැමීමට ආයතන ද්විත්වයටම හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ අතරවාරයේම දෙරටේ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තව තවත් ඔප් නැංවීමට මේ හවුල්කාරීත්වය මනා පිටිවහළක් වනු ඇති බව මාගේ විශ්වාසයයි’ යැයි ප්‍රකාශ කළේය.  මෙම අවස්ථාවේ අදහස් ක්වමින් ඉන්දීය තාක්ෂණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ වී. කමකොටි මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ, ආයතන දෙක අතර මෙම හවුල්කාරිත්වය අපගේ ආයතනවල කාර්ය මණ්ඩලයට සහ සිසුන්ට පමණක් නොව, පුළුල් ප්‍රජාවකට දැවැන්ත සංස්කෘතික හා බුද්ධිමය සාරවත් බව වැඩිදියුණු කිරීමේ සුවිසල් අවස්ථාවන් ඉදිරිපත් කරනු ඇති බව සඳහන් කිරීම සතුටට කරුණක්” බවයි.