වෙස්ලි රග්බි පිලට CDB අනුග්‍රහය

0
26

2022 අන්තර් පාසල් රග්බි තරගාවලිය වෙනුවෙන් වෙස්ලි විදුහලට අනුග්‍රහය දැක්වීමට සිටිසන්ස් ඩිවලොප්මන්ට් බිස්නස් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (CDB) ආයතනය ඉදිරිපත්ව සිටී.

ඒ අනුව එම අනුග්‍රාහකත්වය පිරිනැමීමේ උත්සවය පසුගියදා වෙස්ලි විදුහල් පරිශ්‍රයේදී සිදුවිය. අනුග්‍රාහකත්වය පිරිනැමූ අවස්ථාව. වමේ සිට _ රග්බි උපදේශන කමිටුවේ සභාපති ඉම්තිශාම් මොහිදීන්, ප්‍රථම රග්බි කණ්ඩායමේ නායක එඩී බ්යූල්, වෙස්ලි විදුහලේ විදුහල්පති අවංක ප්‍රනාන්දු, සී.ඩී.බී. ආයතනයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මෙහෙයුම්) අශාඩ් වීරබංස යන මහත්වරුන් ඡායාරූපයේ සිටී.