මහ කන්නයෙන් පසු සහල් ගෙන්නන්නේ නෑ

0
20

එළැබෙන මහ කන්නයෙන් පසු මෙරටට සහල් ආනයනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් නැතැයි කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්ද අමරවීර පැවැසීය. මහ කන්නය ආරම්භයේදීම ගොවිබිම් සඳහා අවශ්‍ය පොහොර ගොවීන්ට ලබාදීමට හැකියාවක් ඇති නිසා එළැඹෙන මහ කන්නයෙන් පසු සහල් ආනයන කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් පැනනොනැඟෙන බව ද ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේය.

යල කන්නයේ වී අස්වැන්න මෙන්ම ආනයනය කරන ලද සහල් තොග ඇති බැවින්, සහල් හිඟයක් ඇතිවිය හැක්කේ බොහෝ දුරට  දෙසැම්බර් මස අවසානයේ බවත්  එම නිසා සහල් සංචිතයක් පවත්වාගෙන යෑමට රජය තීරණය කර ඇති බවත් ඔහු  කීය.

මෙම  වසරේ ජනවාරි මස සිට ජූලි මාසය දක්වා කාලය තුළ සහල් මෙටි්‍රක් ටොන්   පන් ලක්ෂයකට වඩා ආනයනය කර ඇති බවද ඇමැතිවරයා පැවැසීිය.

මෙරටට අවශ්‍ය සහල් තොග ප්‍රමාණය රටේම නිෂ්පාදනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත්, ඒ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම්  ගොවි ජනතාවට ලබාදීමට කැපවන බවත් ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත්  සඳහන් කළේය.

නිර්මාණි ගුණරත්න