කුඹුරු වැඩට තෙල් දෙන්න සංස්ථාවට වෙනම නිලධාරියෙක්

0
30

යල කන්නයේ අස්වනු නෙළීමට අවශ්‍ය ඉන්ධන හිඟයකින් තොරව ලබාදීමේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරියෙක් ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට අද (17දා) සිට අනුයුක්ත කර ඇතැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය කියයි.

මෙසේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ නිලධාරියකු ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට අනුයුක්ත කරන ලෙස කෘෂිකර්ම, වනජීවී හා වන සම්පත් අමාත්‍යවරයා උපදෙස් දුන් බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ජේ‍යෂ්ඨ නිලධාරියෙක් ‘මව්බිම’ට පැවැසීය. ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කවලට අවශ්‍ය ඉන්ධන ප්‍රමාණය හිඟයකින් තොරව යැවීමට කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම මෙහි අරමුණ යැයිද එම නිලධාරියා කීය.

මෙවර යල කන්නයේ අස්වනු නෙළා අවසන් කිරීම සඳහා ඉන්ධන ලීටර් මිලියන 20.82ක ප්‍රමාණයක් එනම් ලීටර් 6600 බවුසර් 3020ක ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය.

ඉදිරි දින 15දී අස්වනු නෙළා අවසන් කරනු ඇති බවත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධන මෙම නිලධාරියාගේ මැදිහත්විම යටතේ ප්‍රමාදයකින් තොරව දිසා ලේකම්වරුන් හරහා ලබාදෙනු ඇති බවටත් එම නිලධාරියා කියා සිටියේය.

විනීතා එම්. ගමගේ