ඇල්පිටිය ආදාහනාගාරයේ දැවෙන දේහයකින් 4,532ක පාඩුවක්

0
12

ගෑස් මිල ඉහළ යෑම නිසා මේ වනවිට ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ආදාහනාගාරයේ එක මෘතදේහයක් දැවීමේදී රුපියල් 4,532ක පාඩුවක් සභාවට දැරීමට සිදුවී ඇතැයි ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති කරුණාසේන පොන්නම්පෙරුම මහතා පවසයි.

ආදාහනාගාරය සඳහා ගන්නා ගෑස් ටැංකියක මිල ජනවාරි මාසයේ රුපියල් 8,300ක්ව පැවැති අතර එය දැන් රුපියල් 20,387ක් වී ඇතැයි සභාපතිවරයා පවසයි.

එක මෘත දේහයක් දැවීම සඳහා ගෑස් කිලෝ 21ක් පමණ වැයවන අතර මෘත දේහ තුනක් එකම දිනයක දැවීමේදී වැයවන ගෑස් ප්‍රමාණය කිලෝ 19ක් පමණ වන බවද ඔහු පවසයි. ඒ අනුව එක් මෘතදේහයක් දැවීම සඳහා රුපියල් 10,532ක පමණ ගෑස් ප්‍රමාණයක් වැයවන බවත්, එහෙත් එක් මෘත දේහයක් දැවීම සඳහා සභාව අයකරනු ලබන්නේ රුපියල් 6000ක් වන අතර මේ නිසා එක් මෘත දේහයක් දැවීමේදී සභාවට ඒ වෙනුවෙන් රුපියල් 4532ක පාඩුවක් දැරීමට සිදුව ඇති බවත් සභාපතිවරයා පවසයි.

සභාපති කරුණාසේන පොන්නම්පෙරුම මහතා විසින් මේ කරුණු හෙළිකරනු ලැබුවේ ඉකුත්දා පැවැති මෙවර මාසික සභා රැස්වීමේදීය.

කෙසේ නමුත් මෙම වසරේ ඉදිරි මාස කිහිපයත් මෘතදේහයක් දැවීම සඳහා අයකරන ගාස්තුව වැඩිනොකර මේ අයුරින්ම පවත්වාගෙන යෑමට සභාවේ මන්ත්‍රිවරු ඒකමතිකව තීරණය කර තිබේ.

එසේම ඇල්පිටිය ආදාහනාගාරය මේ වනවිට ඉතා අබලන් තත්ත්වයේ පවතින බැවින් ඉතා ඉක්මනින් මෙය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලෙසද මන්ත්‍රිවරු මෙහිදී සභාපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියහ.

ඇල්පිටිය – ගයාන් ගුණසේකර