මැණික් කර්මාන්තයේ නියැළි අයට ලංගම ඩිපෝවලින් ඉන්ධන

0
10

මැණික් කර්මාන්තයේ නියැළෙන්නන් සඳහා ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ඩිපෝ මඟින් ඉන්ධන ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇතැයි වැවිලි කර්මාන්ත හා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය පවසයි.

 ශ්‍රී ලංගමයේ නිලධාරීන් හා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් සහභාගී වූ සාකච්ඡාවකදී මේ පිළිබඳ එකඟතාවකට එළඹි බව එම  අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව බැකෝ යොදාගෙන රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රි‍යාත්මක මැණික් පතල් 250ක් ඇතුළුව දිවයින පුරා ලියාපදිංචි පතල් හාරදහසකට ආසන්න ප්‍රමාණයකට ඉන්ධන ලබාදීමට නියමිත බව විෂය භාර අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ පැවැසීය.

මේ අතර, කිව්. ආර්. කේතය යොදා ගනිමින් මැණික් කර්මාන්තයට ඉන්ධන ලබාදීමට අවධානය යොමචුව ඇති බවත්, ඒ සඳහා  ඉන්ධන පිරවුම්හල් දැනුවත් කර ඇති බවත්  ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේය.

වැවිලි කර්මාන්ත හා කර්මාන්ත අමාත්‍ය  වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ, රත්නපුර පතල් කර්මාන්තකරුවන්ගේ සහ මැණික් ව්‍යාපාරිකයන්ගේ මහා සංගමය සමඟ පසුගිය සති අන්තයේදී විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ බව වැවිලි කර්මාන්ත හා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මැණික් කර්මාන්තය ආශ්‍රිතව පවතින ගැටලු පිළිබඳව මෙහිදී දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා වූ බවද එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

අමිත් මධුරංග ගමගේ