බාලක ශූරතාව මහනුවර ගේට්වේට බාලිකා ශූරතාව මහාමායාට

0
28

මහනුවර ත්‍රිත්ව විදුහල ලකුණු 56-50කින් පරාජය කළ මහනුවර ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල අවුරුදු 20න් පහළ මධ්‍යම පළාත් බාස්කට්බෝල් බාලක ශූරතාව දිනාගනු ලැබීය.

අවුරුදු 20න් පහළ ජාතික පාසල් බාස්කට්බෝල් ශූරතාවට අදාළව පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාල ගෘහස්ත පිටියේදී මෙම අවසන් තරගය පැවැත්වුණු අතර, අවසන් පූර්ව තරගයේදී මහනුවර ගේට්වේ පාසල විසින් මහනුවර ශාන්ත සිල්වෙස්තර පිල ලකුණු 42-17ක් ලෙස පරාජය කර තිබිණි.

මේ අතර මහනුවර හිල්වුඩ් විදුහල් පිල පරාජයට පත්කළ මහනුවර මහාමායා බාලිකා විදුහල් පිල මෙම තරගාවලියේ බාලිකා ශූරතාව දිනාගත් අතර, ගේට්වේ විදුහලට තෙවැනි ස්ථානය හිමිවිය.