අලි – මිනිස් අරගලය නවතන්න කඩිනමින් විදුලි වැටක්

0
22

වන අලි හා මිනිස් ගැටුම අවසන් කිරීම සඳහා විදුලි අලි වැට අවශ්‍ය සියලුම දිස්ත්‍රික්කවලට ලබන වසර තුළ විදුලි අලි වැටවල් සකසා අවසන් කිරීමට වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

වන අලි – මිනිස් ගැටුම නිසා මේ වනවිට දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් වගා හානිවලට අමතරව වන අලින්ගේ ජීවිත මෙන්ම මිනිස් ජීවිතද රැසක් විනාශයට පත්ව ඇති බව අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර ඇත.

එමෙන්ම පසුගිය වසර තුන තුළ වන අලි- මිනිස් ගැටුම් ඉහළ ගොස් ඇතැයිද පෙන්වා දී තිබේ.

මේ නිසා වන අලි – මිනිස් ගැටුම ලබන වසර තුළ අවසන් කිරීම සඳහා ගනු ලබන පියවරක් ලෙස සියලුම ගොවි සංවිධාන හා ගොවීන් සමඟ සාකච්ඡා කර එතඟත්වයකට පැමිණිය යුතු බවත් ඒ සඳහා කඩිනම් වැඩ පිළිවෙළක් සකසන ලෙසත්  වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට උපදෙස්දී ඇත.

ඉදිරියේදී සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සකස් කිරීමේදී වන අලින් බහුල ප්‍රදේශවල පිහිටි ඉඩම් ඒ සඳහා ලබා නොදීමට පියවර ගන්නා බවත් ඔහු  සඳහන් කර ඇත.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ අලි – මිනිස් ගැටුම් වළක්වාලීම සම්බන්ධව පසුගියදා පැවති සාකච්චඡාවකදී ඔහු මෙසේ පවසා ඇත.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වන අලි තර්ජන පවතින සියලුම ප්‍රදේශ ආවරණය සඳහා විදුලි අලි වැට තැනීමට අවශ්‍ය උපකරණ ලුණුගම්වෙහෙර වනජීවී කාර්යාලය තුළ කාලයක් තිස්සේ පවතින බව හෙතෙම එහිදී නිරීක්ෂණය කර තිබේ.

එසේ වුවත් විදුලි අලි වැට ඉදිකිරීම සඳහා ඇතැම් ගොවි සංවිධාන මෙන්ම ගොවින්ද විරෝධය පළ කිරීම නිසා විදුලි වැට තැනීම ගැටලුවක්ව පවතින අතර ඒ සඳහා ගෙන්වන ලද උපකරණ තවමත් නිසි ප්‍රයෝජනයක් නොගෙන ඇති බවත් අනාවරණය වී ඇත.

මේ ආකාරයෙන් දිවයින පුරාම පිහිටි වනජීවී කාර්යාලවල මෙවැනි විදුලි වැට සැකසීමට ගෙන්වා ඇති උපකරණ නිසි පරිදි ප්‍රයෝජනයට නොගෙන ඇති බව තහවුරු වී තිබේ.

පසුගිය  2019 වසරේදී   අලි මරණ 407ක් හා මිනිස් මරණ 122ක්, 2020 වන අලි මරණ 328ක් හා මිනිස් මරණ 112ක්, 2021 දී වන අලි මරණ 375ක් හා මිනිස් මරණ 142ක් ද වශයෙන් වාර්තා වී ඇතැයි අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දී ඇත.

 මෙම වසරේ  පළමු මාස 04 තුළ අලි – මිනිස් ගැටුම නිසා වන අලි මරණ 47ක් හා පුද්ගල මරණ 34ක් වාර්තා වී තිබේ.

මෙම වන අලි මරණවලින් 13ක් වෙඩි තැබීම්, වන අලි මරණ 17ක් විදුලි සැර වැදීම නිසාත්, හක්ක පටස් නිසා මරණ 19ක් හා තුවාල නිසා මරණ 08ක්ද වශයෙන් වාර්තා වී තිබෙන බවද සඳහන් කර ඇත.

 මේ වනවිට ශ්‍රී  ලංකාවේ පළාත් 08ක පිහිටි දිස්ත්‍රික්ක 19ක් තුළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල බල ප්‍රදේශ 131ක වන අලි – මිනිස් ගැටුම පවතින බවද හෙළිදරව් වී තිබේ.  

නිර්මාණි ගුණරත්න