යූරියා පොහොර බෙදා හැරීම සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ විගණනයක්

0
360

යල කන්නයේ යූරියා පොහොර ගොවීන් වෙත බෙදා හැරීම සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ විගණනයක් සිදු කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස කෘෂිකර්ම, වනජීවි හා වනසම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාට උපදෙස් දී තිබේ.

යූරියා පොහොර ගොවීන් වෙත බෙදා හැරීමේ දී පවතින අඩු ලුහුඬුකම්, දුර්වලතා මෙන් ම යම් යම් අක්‍රමිකතා සිදුව ඇත් නම් ඒවා ඉදිරි මාස් කන්නයේ පොහොර බෙදා හැරීමේ ක්‍රියාවලියේ දී නිවැරදි කර ගැනීම ත්, අක්‍රමිකතා සිදුව ඇත් නම් ඊට සම්බන්ධ නිලධාරින් හා වෙනත් වගකිවයුත්තන් සම්බන්ධව නීතිමය පියවර ගැනීම ත් එහි අරමුණ බව අමරවීර මහතා සඳහන් කර තිබේ.

අමාත්‍යවරයා දැනුම් දී ඇත්තේ, මෙම පූර්ණ විගණන ක්‍රියාවලිය පොහොර බෙදාහැරීම් කටයුතු අවසන් කළ වහා ම ආරම්භ කරන ලෙස ය.

මේ අතර, යල කන්නය සඳහා යූරියා පොහොර බෙදාහැරීම මේ වනවිට සියයට 98කින් අවසන් වී ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පවසයි.

එම අමාත්‍යංශය වැඩිදුරට ත් සඳහන් කළේ, යූරියා පොහොර බෙදා හැරීමේ කටයුතු තව ත් සියයට 2ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙන අතර එම කටයුතු මෙම සතිය තුළ අවසන් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ය.