සර්වපාක්ෂික බැරිවුණොත් කැමැති පක්‍ෂ එක්ක  ආණ්ඩුවක් හදනවා

0
36

සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට කිසියම් දේශපාලන පක්ෂයක් විරෝධය දක්වන්නේ නම් ඒ සඳහා කැමැති, පාර්ලිමේන්තුව. නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂවල සහාය ඇතිව ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට කටයුතු කරන බව අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ පැවැසීය. එසේ පිහිටුවන ආණ්ඩුව සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් නොවනු ඇති නමුත් එම ආණ්ඩුව පිහිටුවීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන පක්ෂ බහුතරයකගේ සහාය ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂවල සම්මුතියක් ඇති කර ගැනීමට නොහැකිවීම නිසා මේ වන විට රට තුළ ප්‍රශ්න උග්‍රවී ඇති බවත් මෙම ප්‍රශ්නවලින් ගැලවීමට වෙනත් විකල්පයක් නොමැති නිසා මෙම පියවර ගන්නා බවද අමාත්‍යවරයා පැවැසීය.

සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් මහනුවරදී මාධ්‍යවේදීන් කළ විමසුමකට පිළිතුරු ලබාදෙමින් රාජපක්ෂ මහතා මේ බව පැවැසීය. එවැනි පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම හා නව ව්‍යවස්ථාවක් ගෙන ඒම අතර කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැති බවද ඔහු එහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

කුමුදු උපුල් ශාන්ත