සමාව ඉල්ලන ලියුම්වලට රන්ජන් අස්සන් කරයි

0
20

තමාට සමාව ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා ජනාධිපතිවරයා වෙත යැවීමට අදාළ ලියකියවිලිවලට සිරදඬුවම් විඳිමින් සිටින රන්ජන් රාමනායක පෙරේදා (13දා) අස්සන් තබා තිබේ. රාමනායක මහතාගේ නීතිඥවරුන් වන ජනාධිපති නීතිඥ ෆයිසර් මුස්තාපා, රොනල්ඩ් පෙරේරා හා නීතිඥ දිනේෂ් විදානපතිරණ ඇතුළු නීතිඥ කණ්ඩායමක් විසින් සකස් කරන ලද ලියකියවිලිවලට ඔහු එසේ අස්සන් තබා ඇත.

රන්ජන් රාමනායක මහතා විසින් අස්සන් කළ එම ලියකියවිලි ජනාධිපතිවරයා, අගවිනිසුරු ඇතුළු අදාළ විනිසුරුවරුන් වෙත හා එහි පිටපතක් අධිකරණ අමාත්‍යවරයා වෙතද යොමු කර තිබේ. ජනාධිපතිවරයා, අධිකරණ ඇමැතිවරයා ප්‍රමුඛ අදාළ විනිසුරුවරුන් විසින් එම ලියකියවිලි පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව රාමනායක මහතාට මෙම සතිය තුළදී නිදහස හිමිවීමට නියමිතය.

කුමුදු උපුල් ශාන්ත