ශාන්ත පීතර ‘බී’, පානදුර රාජකීය සහ වයඹ රාජකීය අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට

0
10

ශ්‍රී  ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අනුග්‍රහය ඇතිව ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන අවුරුදු 17න් පහළ අන්තර් පාසල් දෙවැනි කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලැබීමට බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය (බී), පානදුර රාජකීය විද්‍යාලය සහ කුරුණෑගල වයඹ රාජකීය විද්‍යාලය යන කණ්ඩායම් සමත්වූහ.

බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය ‘බී’_යාපනය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

යාපනය ම.ම.වි: – 103

(ඩිමල්ෂ ජයවර්ධන 15/3, සෙනිරු ප්‍රනාන්දු 14/2,

ඒරොන් මෝසස් 27/2)

ශාන්ත පීතර ‘බී’-  104/4

(මොවින් අමරසිංහ 26. සෙනිරු ප්‍රනාන්දු 22,

ඩිමල්ෂ ජයවර්ධන නොදැවී 21)

ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය ‘බී’ පිලට කඩුලු 6ක ජයක්.

කුරුණෑගල වයඹ රාජකීය-කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය ‘බී’

නාලන්දා ‘බී’ – 140

(සෙනුක ගුණසේකර 34, උපදි ඉඳුසර 17/2, කවිඳු දුලංජන 25/2)

වයඹ රාජකීය – 141/9

(කෙත්මික සවිංජිත් 32, මිථිල හේවාරත්නගේ 24/3,

විනිඳු කේශාන් 23/2)

වයඹ රාජකීය විද්‍යාලයට එක් කඩුල්ලක ජයක්.

ඉෂාන් රශ්මිත