චීන නැව හෙට හම්බන්තොටට

0
59

චීන විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ යුවාන් වැන්ග් 5 නෞකාවට මේ මස 16 වැනිදා හම්බන්තොට වරායට ඇතුළුවීමට රාජ්‍යතාන්ත්‍රික අවසරය හිමිවී තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශේෂී ආර්ථික කලාපය තුළදී ස්වයංක්‍රිය හඳුනා ගැනීමේ පද්ධතිය (AIS) ක්‍රියාත්මක කර තබාගැනීම සහ ශ්‍රී ලංකා මුහුදේ කිසිදු විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සිදු නොකළ යුතු බවට ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් අවධාරණය කළ කොන්දේසි මත මෙම අවසරය ලබාදී ඇත.

ඉකුත් ජුනි මස 22 වැනි දින චීන විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ නෞකාවක් වූ යුවාන් වැන්ග් 5 නෞකාවට නැවත පිරවීමේ කටයුතු සඳහා 2022 අගෝස්තු 11 සිට 17 දිනවලදී හම්බන්තොට වරායට පැමිණීමට නියමිත බව මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ කොළඹ තානාපති කාර්යාලය රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සටහනක් මඟින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට දන්වා සිටියේය. එමෙන්ම වරායට පැමිණීම අතරතුර කාර්ය මණ්ඩලයේ වටමාරු කිරීමක් සිදු නොවන බවත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය සහාය ලබාදෙන ලෙසත් මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ තානාපති කාර්යාලයේ ඉල්ලීම පිළිබඳව ධනාත්මක අන්දමින් සලකා බලන ලෙසත් ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

ඒ අනුව රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිෂ්කාශනය සඳහා කරන එවැනි ඉල්ලීම් අදාළ පිළිගත් පටිපාටියට අනුව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් වූ ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ ශ්‍රී ලංකා විදුලි සන්දේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව අතර බෙදා හැර ඇත.

නියමිත කාල සීමාව තුළ නැවත පිරවීමේ කටයුතු සඳහා ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් ආරක්‍ෂක නිෂ්කාශනය ඉකුත් ජූලි මස 7 වැනිදා ලැබී තිබේ. එමෙන්ම අනාරක්‍ෂිත පදනමට යටත්ව සංඛ්‍යාත සහ සන්නිවේදන උපකරණ භාවිතය සඳහා ශ්‍රී ලංකා විදුලි සන්දේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව වෙතින් විරෝධතා නොමැති බවට දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව එම නෞකාවට නැවත පිරවීමේ කටයුතු සඳහා හම්බන්තොට වරායට පැමිණීමට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් ඉකුත් ජූලි මස 12 වැනිදා මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ තානාපති කාර්යාලය වෙත රාජ්‍යතාන්ත්‍රික අවසරය ලබාදී ඇත.

ඉන් අනතුරුව අමාත්‍යාංශය සමඟ මතුවූ ඇතැම් ගැටලු සැලකිල්ලට ගනිමින් යුවාන් වැන්ග් 5 නෞකාවට හම්බන්තොට වරායට පැමිණිම කල් තබන ලෙස ඉකුත් අගෝස්තු 5 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා රජය රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සටහනක් මඟින් මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ තානාපති කාර්යාලයෙන් ඉල්ලා සිටි බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වේ. ඒ අනුව සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ගනිමින් රාජ්‍යයන්ගේ ස්වෛරී සමානාත්මක භාවයේ මූලධර්මයට අනුකූලව මිත්‍රත්වයෙන්, අනේ‍යාන්‍ය විශ්වාසයකින් සහ නිර්මාණාත්මක සංවාදයක් තුළින් මේ ගැටලුව විස¼දා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා රජය රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මාර්ග ඔස්සේ සියලු පාර්ශ්ව සමඟ ඉහළ මට්ටමින් පුළුල් උපදේශනවල නිරතවූ බවද අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර ඇත.

ඒ අනුව මෙම නෞකාව 2022 අගෝස්තු 16 වැනි දින හම්බන්තොට වරායට පැමිණීමට නියමිත බවත් 2022 අගෝස්තු 16 – 22 දිනවලදී නැවත පිරවීමේ අරමුණු සඳහා නිෂ්කාශනය සඳහා ඉල්ලුම් කරන බව ඉකුත් අගෝස්තු මස 12 වැනිදා මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ තානාපති කාර්යාලය රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සටහනකින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට දන්වා සිටි බවත් සියලු කාරණා සලකා බැලීමෙන් පසු කල් දමන ලද නෞකාවේ පැමිණීම අගෝස්තු 13 වැනි දින මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ තානාපති කාර්යාලය වෙත නිෂ්කාශනය දන්වා යැවූ බවත් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කළේය.

සියලුම රටවල් සමඟ සහයෝගිතාව සහ මිත්‍රත්වය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව යළි අවධාරණය කිරීමට අපේක්‍ෂා කරන බව කියන විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය අසල්වැසි ප්‍රදේශයේ ආරක්‍ෂාව සහ සහයෝගිතාව අතිශයින් ප්‍රමුඛ කරුණක් බවද කියයි.

සිය ජාත්‍යන්තර බැඳීම්වලට අනුකූලව සියලු රටවල නීත්‍යනුකූල අවශ්‍යතා ආරක්‍ෂා කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ අභිප්‍රාය බවත් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාවගේ සුබසාධනය සහතික කිරීම සඳහා රට දැඩි ආර්ථික අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් දේශීය ක්‍රියාවලීන් ගණනාවක නිරත වෙමින් සිටින වත්මන් මොහොතේදී සියලු රටවල සහයෝගය සහයෝගිතාව සහ අවබෝධය අමාත්‍යාංශ මහත් සේ අගය කරන බවද දන්වා සිටී.

කීර්ති මෙන්ඩිස්, මිතුන් ජයවර්ධන