ඉන්ධන වැඩි මිලට විකුණ­ූ පිරවුම්හල් සේවකයා වවුනියාව අධිකරණයට

0
16

වවුනියාව සමුපකාර ඉන්ධන පිරවුම්හලේ සේවකයකු ලීටරයක් රුපියල් 1,000 බැගින් පෙට්රල් අලෙවි කරමින් සිටියදී වවුනියාව පොලිසිය 13දා අත්අඩංංගුවට ගෙන තිබේ.

එම සේවකයා ඉන්ධන පිරවුම් හලෙන් ලබාගන්නා ඉන්ධන නගරයේ ඔහුගේ හිතවත් වෙළෙඳසලක සඟවා රුපියල් 1,000 බැගින් අලෙවි කොට තිබේ.

පොලිසියට ලැබුණු තොරතුරක් මත සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ප්‍රශ්න කිරීමේදී අදාළ වෙළෙඳසල තුළ තිබී පෙට්රල් ලීටර් 16ක්ද සොයා ගැනීමට පොලිසියට හැකි වී තිබේ.

සැකකරු වවුනියාව අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට වවුනියාව පොලිසිය පියවර ගෙන තිබේ.

වවුනියාව – රසාදි චතුරංගි ගමගේ