වරායේ දූෂණ අක්‍රමිකතා තොරතුරු ජනපති අතට යන හැටි

0
313

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය තුළ සිදුව ඇති මහා පරිමාණ දූෂණ වංචා හා අක්‍රමිකතා, කරුණු 20කට අධික වාර්තාවක් සහිතව ඉදිරියේදී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහට ඉදිරිපත් කරන බව වරාය වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධානය සඳහන් කළේ ය.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය තුළ පසුගිය කාලයේ සිදුවූ දූෂණ හා අක්‍රමිකතා පිළිබඳව කඩිනම් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙසට වරාය වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධානය විසින් නව වරාය සභාපති ආචාර්ය සරත් ඔබේසේකරගෙන් ද ඉල්ලීමක් කරනු ලැබ ඇත.

පසුගිය සමයේ සිටි වරාය පාලනාධිකාරිය මේ පිළිබඳව කිසිදු තැකීමක් නොකොට අදාළ වංචා හා දූෂණවලට අනුබල ලබා දුන් බවත් එම නිසා හිටපු පාලනාධිකාරිය සම්බන්ධයෙන් ද පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතු බව ත් එම වෘත්තීය සමිති සන්ධානය නව වරාය සභාපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා තිබේ.

වරාය තුළ සිදුව ඇති දූෂණ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් කරුණු සහ තොරතුරු වරාය නව සභාපති ආචාර්ය සරත් ඔබේසේකර මහතාට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන බවද වරාය වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධානය සඳහන් කළේ ය.

මෙම තොරතුරු කෝප් කමිටු සභාපතිවරයාට ද පසුගිය සමයේ ඉදිරිපත් කළ නමුත් තවමත් ඒ පිළිබඳ අවධානයක් යොමු කිරීමට කෝප් කමිටුව කටයුතු කර නැතැයි ද වෘත්තීය සමිති සන්ධානය චෝදනා කළේ ය.

අදාළ දූෂණ පිළිබඳ ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කිරීම වෙනුවෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් ද ඉල්ලීමට තම වෘත්තීය සමිති සන්ධානය කටයුතු කරන බව ද වරාය වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධානය සඳහන් කළේ ය.