ග්ලයිෆොසෙට් තහනම ඉවත් කිරීමේ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කෙරේ

2
322

ග්ලයිෆොසෙට් තහනම ඉවත් කිරීමේ ගැසට් පත්‍රය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

ඒ අනුව, පලිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගේ නිර්දේශයට යටත්ව අගෝ. 5 වන දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදියි අදාළ තහනම ඉවත් කරමින් ආනයන අපනයන පාලක ජනරාල්වරිය විසින් මෙම ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කරනු ලැබ ඇත.

2015 වසරේදී මුදල් අමාත්‍යංශය ග්ලයිෆොසෙට් ආනයනය කිරීම තහනම් කර තිබිණි.

අදාළ ගැසට් පත්‍රය මෙතැනින් කියවන්න…

2 COMMENTS

 1. This is the end of Sri Lankan cultivation. All crops including tea plantations will kill within three to six months time. In addition, you can see a number of significant rise of cancer patients. Also, ground water will contaminate with this chemical.

  VERY CARELESS DECISION.

  I used this chemical to destroy my all grass/plants.

 2. පොළවත් මරමු පොලවේ ශාකත් මරමු
  වස විස බැර ලෝහ පොලවට දිය කරමු
  වස ගෙන්වමින් විනිමය පිට රට යවමු
  අපි රජ කරමු මිනිසුන් ලෙඩ කර මරමු

Comments are closed.