වරායේ දූෂණ අක්‍රමිකතා තොරතුරු ජනපති අතට යන හැටි

0
46

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය තුළ සිදුව ඇති මහා පරිමාණ දූෂණ වංචා හා අක්‍රමිකතා, කරුණු 20කට අධික වාර්තාවක් සහිතව ඉදිරියේදී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහට ඉදිරිපත් කරන බව වරාය වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධානය සඳහන් කළේය. ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය තුළ පසුගිය කාලයේ සිදුවූ දූෂණ හා අක්‍රමිකතා පිළිබඳව කඩිනම් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙසට වරාය වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධානය විසින් නව වරාය සභාපති ආචාර්ය සරත් ඔබේසේකර ගෙන්ද ඉල්ලීමක් කර ඇත.

පසුගිය සමයේ සිටි වරාය පාලනාධිකාරිය මේ පිළිබඳව කිසිදු තැකීමක් නොකොට අදාළ වංචා හා දූෂණවලට අනුබල ලබා දුන් බවත් එම නිසා හිටපු පාලනාධිකාරිය සම්බන්ධයෙන් ද පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතු බවත් එම  වෘත්තීය සමිති සන්ධානය නව වරාය සභාපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා තිබේ.

වරාය තුළ සිදුව ඇති දූෂණ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් කරුණු සහ තොරතුරු වරාය නව සභාපති ආචාර්ය සරත් ඔබේසේකර මහතාට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන බවද වරාය වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධානය සඳහන් කළේය.

මෙම තොරතුරු කෝප් කමිටු සභාපතිවරයාටද පසුගිය සමයේ ඉදිරිපත් කළ නමුත් තවමත් ඒ පිළිබඳ අවධානයක් යොමු කිරීමට කෝප් කමිටුව කටයුතු කර නැතැයිද වෘත්තීය සමිති සන්ධානය චෝදනා කළේය. අදාළ දූෂණ පිළිබඳ ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කිරීම වෙනුවෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක්ද ඉල්ලීමට තම වෘත්තීය සමිති සන්ධානය  කටයුතු කරන බවද වරාය වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධානය සඳහන් කළේය.

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය