බිත්තර කුකුළුමස් කාලා හමාරයි

0
43

අත්‍යවශ්‍ය සත්ත්ව ආහාර අමුද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීමට බලපෑම් ඇති වුවහොත් බිත්තරයක මිල රුපියල් 72ක් දක්වාද කුකුළු මස් කිලෝවක මිල රුපියල් 1,400කට වැඩියෙන්ද ඉහළ යාහැකි බව සමස්ත  ලංකා කුකුළු ව්‍යාපාරිකයන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කරයි.

එම සංගමයේ සභාපති අජිත් ගුණසේකර මහතා ප්‍රකාශ කරමින් කීවේ ඇතැම්විට කුකුළු මස් කිලෝවක මිල රුපියල් 1,500, 1,600 දක්වාද ඉහළ යා හැකි බවය.

සත්ත්ව ආහාර අමුද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීමට විදේශ සංචිතවල හිඟවීම බලපා ඇති බවද පෙන්වා දෙමින් ඒ සම්බන්ධව දිගින් දිගටම රජයට දැනුම්දී ඇති බවද ඒ පිළිබඳව විසඳුමක් තවමත් ලැබී නොමැති බවද සමස්ත ලංකා කුකුළු ව්‍යාපාරිකයන්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා සඳහන් කරයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් ලිඛිතවද රජයට දැනුම්දී ඇති බවද අත්‍යවශ්‍ය සත්ත්ව ආහාර හිඟවීම නිසා බිත්තර නිෂ්පාදනයේ සියයට 40ක් කඩා වැටී ඇති බවද කුකුළු මස් නිෂ්පාදනය සියයට 40කින් අඩුවී ඇති බවද හෙතෙම ප්‍රකාශ කරයි.

ඒ අනුව වෙළෙඳපොල තුළ සැපයුමට වඩා අධික ඉල්ලුමක් ඇතිවී ඇති බවද ඒ අනුව බිත්තර සහ කුකුළු මස් මිල ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යන බවද හෙතෙම සඳහන් කරයි.

රජය ඒ සඳහා විසඳුමක් ලබාදෙන්නේ නම් හෝ දේශීය බඩඉරිඟු නිෂ්පාදනයන් වැඩි වශයෙන් අත්‍යවශ්‍ය සත්ත්ව ආහාර සඳහා යොදාගත හැකි නම් කුකුළු මස් මිල සහ බිත්තර මිල අඩුකර ගත හැකි බවද සමස්ත ලංකා කුකුළු ව්‍යාපාරිකයන්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා පෙන්වා දෙයි.

අත්‍යවශ්‍ය සත්ත්ව ආහාර අමුද්‍රව්‍ය හිඟවීම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කුකුළු මස් සහ බිත්තර නිෂ්පාදකයන්ට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපා ඇති බවද එම හේතුව මත ඇතැම් නිෂ්පාදකයන් එම ව්‍යාපාරවලින් ඉවත් වී ඇති බවද හෙතෙම වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරයි. 

අමිල අබේරත්න