එදිනෙදා ජීවිතයට ගුප්ත කර්ම

0
247

“මව්බිම තරුපති” අතිරේකය කියවන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පාඨකයන් බෙහෝ දෙනා ඔවුන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතයට ප්‍රයෝජනවත් ගුප්ත කර්ම අත්බෙහෙත්, ප්‍රතිකාර ක්‍රම හා ශාන්තිකර්ම ආදිය. ඉල්ලා සිටිති. මේ සෑම දෙනාටම ප්‍රයෝජනවත් වන ගුප්තකර්ම සහ ඉපැරණි ප්‍රතිකාර විධි කිහිපයකි.

•කටහඬ හා වාග්ශක්ති වර්ධනයට ඔෟෂධ යෝග

එක් දිනක් නෙල්ලි යුෂයෙහි භාවිත කොටගත් වද කහ, චූර්ණය කළඳක් ගිතෙලින් කනු. වාග් ශුද්ධියද ඒ ස්මෘති ශක්තිය හා බුද්ධි වර්ධනයද සිදුවෙයි.

•පාඩම් සීටීමට

වදකහ චූර්ණය එළ කිරෙන් සත් දිනක්ද, ගිතෙලින් සත් දිනක්ද, මී පැණියෙන් සත් දිනක්ද බොනු. ශ්‍රැතිධර වෙයි.

•කෝකිල සම හඬක් ලබා ගැනීමට

වියළි ඉඟුරු, සර්කරා මී පැණි සමඟ ගුළිකොට වැලඳීමෙන් කොවුලකු සමාන ස්වර ඇතිවේ.

•ශරීර දුර්ගන්ධය නැසීමට

සම්භෝග සුව පිණිස ස්ත්‍රී පුරුෂයන් තම ශරීරයෙහි දුගඳ දුරලනු සඳහා බොහෝ විලේපනයන් ගැල්වීම සිදුවේ. ඇතමුන්ගේ දහදිය දුර්ගන්ධය. අනෙකකුට අප්‍රසන්නය. එබැවින් ඒ සඳහා සුදුසු ඔෟෂධ යෝගයකි මේ.

දෙළුම් පොතු, වැල්මී, ලොත් සුඹුලු, නෙළුම් සමව ගෙන ඒ බරට කොහොඹ කොළ කුඩුකොට ඇඟ ගැල්වීමෙන් කාමිනින්ගේ දහදිය ගඳ දුරුවේ.

එනසාල්, හිගුරුපියලි, කුරුඳුපොතු, හඳුන්, කලාඳුරු, මුරුංගා පොතු, රටඉඳි, සමවගෙන සාදාගත් චූර්ණය ඇඟ ගැල්වීම ගිනි කබලක දමා දුම් ඇල්ලීම ආදියට යෝග්‍යවේ. සුවඳින් මිනිසුන් මුළා කරයි. සුරරාජයාට වුවද යෝග්‍යවේ.

•ශරීරයේ ලප නාසනයට

මනෝසීල, ලොත් සුඹුළු, කහ, වෙනිවැල්, අබ සමවගෙන ඇල්දියෙන් අඹරා ආලේප කිරීමෙන් ලප කැළැල් ඉවත්වේ.

•උකුණන් වඳ කිරීමට

වළඟසාල්, ගෙන්දගම්, අඹරා ගෝ මුත්‍රයට දමා අව්වේ කකාරා හිස ගැල්වීමෙන් හිසකේවල රදන උකුණෝ හා ලෙහෙඩිද විනාශ වෙති.

බැවිල මුල් කොටා එළ මුත්‍රා සමඟ ගැල්වීමෙන් උකුණෝ වඳවෙති.

•පුරුෂ ශක්තිය හා ධාතු වර්ධනයට

පරණ හිඹුල් ගසක මුල් උදුරා මිරිකාගත් යුෂ හකුරු සමඟ පානය කිරීමෙන් සතියකින් රේනස් සයුරක් ඇතිවේ. (ධාතු වර්ධනයවේ අදහසයි)  පුරුෂ ශක්තිය ඇතිවේ.

හිඹුල් සමඟ බිංතල් මුල් කුඩු කොට කිරි හෝ ගිතෙල් හෝ සමඟ බීමෙන් රතියෙහි ගේ ගුරුල්ලකු මෙන් වෙයි.

•පුන් පියයුරු ලැබීමට

වදකහ. දෙළුම් පොතු කල්කකොට අබ තෙලින් සිඳගත් තෙල ගැල්වීමෙන් ස්ත්‍රීන්ගේ පියයුරු මනාසේ පිරී වැඩේ.

කරපිංචා කොළ යුෂ කල්කකොට තල තෙලින් සිඳගත් තෙල පුළුන්වල දවටා පියයුරුවල ගැල්වීමෙන් යුවතින්ගේ පියයුරු වැඩේ. වැටීගියේ නමුදු උන්නතවේ.

•විස නසා මළවුන් නැඟිටුවන අමෘත යෝගයක්

එළ කටුරොඩු මුල් යුෂ එළකිරෙන් පානය කල කල්හි උදරගත ස්ථාවර විස නැසේ. සැකනැති. මළවුන්සේ සිටින්නෝද නැඟිටිති.

•වාත අමාරු කැක්කුම් ආදියට

බොහෝ දෙනකුට ඇති දණහිස් කැක්කුම්, කොන්දෙ කැක්කුම්, අත් පා රුදාවලට මීතෙල් 21 වර හෝ 108 වර මතුරා කැක්කුම් ඇති තැන්වල ගානු ඉක්මන් සුවය ලැබේ. අත්දුටුවයි.

මන්ත්‍රය – බ්‍රාඩි ලෝකාබිතාලයරි චිති රිරිහු මන්ත්‍ර දේවා ආචී ටූචී දේවලජ්ජා තාටුජ–….

•දරු සම්පත් පතන කාන්තාවන්ට

ගාථාව – 

සම්බුද්ධ සෙට්ඨො පරිවණ්ණයී සුචිං

සමාධි මානං තරකඤ්ඤ මාහු

සමාධිනාතේන සමෝන විජ්ජති

ඉදම්පි ධම්මේ රතනං පණීතං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු

ක්‍රමය –

පිරිසුදු පැන් ගෙන 7 වරක් පෙරා ඉහත ගථාවෙන් 108 වර පිරිත් කොට ස්ත්‍රිය ඔපස්වී දින 03න් ස්නානය කළ දින සිට දින 07ක් මෙම පැන් බීමට දෙන්න. මෙම කාලය තුළ ඉතා සැහැල්ලුවෙන් හා සතුටින් ස්වාමියා හා සම්භෝග වන ස්ත්‍රිය දරුගැබ් පිහිටයි. බොහෝ දෙනකුට පිහිටවූ අත්දුටු ගුප්ත කර්මයකි. ගුණවත් හා සිල්වත් ප්‍රතිපත්ති ගරුක අයකු ලවා පිරිත්කර ගනු.

 ඊ.එම්.චන්දන බණ්ඩාර

විද්‍යා චක්‍රවර්ති සම්මානලාභී

ගුප්ත විද්‍යාවේදී

ගල්ගමුව

0714596051