ජනපති මන්දිරයට ඇතුළු වූ තව ත් 40 දෙනෙකු හඳුනා ගන්න පොලිසිය සහය පතයි

1
220

ජනාධිපති මන්දිරයට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වී එහි දේපළවලට හානි සිදු කළ බවට සැක කරන පිරිසක් හඳුනා ගැනීමට පොලිසිය මහජන සහය ඉල්ලා තිබේ.

ඒ අනුව, අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය ජාලා සහ CCTV දර්ශන මගින් හඳුනා ගත් මෙතෙක් අන්‍යතාව අනාවරණය කර ගැනීමට නොහැකි වූ පිරිසක් සොයා ගැනීම සඳහා පොලිසිය මෙලෙස සහය ඉල්ලා ඇත.

අදාළ පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරක් වෙතොත් පහත දුරකතන අංක වෙත දැනුම් දෙන ලෙස පොලිසිය දැනුම් දී තිබේ.

0718591559 / 0718085585 / 0112391358 / 1997

සැකකරුවන්ගේ ඡායාරූප පහතින් දැක්වේ.

1 COMMENT

Comments are closed.