රැකියා ලක්‍ෂයේ වැඩපිළිවෙළේ ඉතිරි පත්වීම් ලබා දෙන්න

0
13

අඩු ආදායම්ලාභී තරුණ තරුණියන් සඳහා අධ්‍යාපන සුදුසුකම් නොබලා අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය අසමත් අයට රැකියා ලක්‍ෂයක් ලබාදීමට හිටපු ජනාධිපතිවරයා ගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශංසව හිමි විය යුතු අතර මින් පෙර පැවැති කිසිඳු රජයක් මඟින් මෙවැනි වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කොට නොමැති බැවින් මෙම ව්‍යාපෘතියේ පූර්ණ ගෞරවය එතුමන්ට හිමිවනු ඇත.

පසුව එය දේශපාලනකරණය වීම වෙනම කතාවකි. අ.පො.ස. (සා.පෙළ) අසමත් වීම යනු හා ඒ දක්වා අධ්‍යාපනය ලැබීමට නොහැකි වීම යන ඒ ඒ පවුල් ඒකකවල පවතින ආර්ථික අපහසුතා හා පවුල් පසුබිම බෙහෙවින් බලපානු ඇත. එවන් අය සමාජයෙන් කොන් නොවීමට මෙවැනි වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක වීම තුළින් ඉඩ ප්‍රස්තාව ලැබී ඇත.

මෙම රැකියා ලක්‍ෂය ලබාදීමේ වැඩ පිළිවෙළ යටතේ පසුගිය අවුරුදු දෙක අතර කාලය තුළදී 35,000 – 40,000ක් අතර ප්‍රමාණයකට රැකියා ලැබී ඇති අතර එය බෙහෙවින් අගය කළ යුතු කරුණකි.

මෙම ලිපිය ඉදිරිපත් කරන අප මෙම රැකියා සඳහා සම්මුඛ පරීක්‍ෂණයටද ඉදිරිපත්ව ඇති අතර දැනට වසර දෙකකට අසන්න කාලයක් ගතව ඇතත් අපගේ පත්වීම් මේ දක්වා ලැබී නොමැත.

විශේෂයෙන් කොටසකට පමණක් රැකියා ලැබී තවත් කොටසකට රැකියා නොලැබීමෙන් අද අප මානසිකව බලවත් පීඩනයකට පත්ව ඇති බව සඳහන් කරනු කැමැත්තෙමි. මෙම තත්ත්වයන් යථාවත් කිරීමට ඉතිරි කොටසටද පත්වීම් ලබාදීම සුදුසු වන අතර එමඟින් මෙම රැකියා ලක්‍ෂයක් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළ සියයට සියයක්ම සාර්ථක වන බව කාරණිකව සඳහන් කර සිටිමු.

එසේම රැකියා ලබාදුන්නා සේම විවිධ ක්‍ෂේත්‍රවල ලබාදීමට නියමිත පුහුණුව තුළින් රටට ඵලදායී සේවකයක් ඔවුන්ගෙන් ලබාගැනීම අදාළ අංශද යුහුසුළුව කටයුතු කළ යුතු බව අපගේ හැඟීමයි.

නව ජනාධිපතිතුමනි, අපගේ ඉල්ලීම කෙරෙහි සානුකම්පිතව සලකා බලා සහනයක් සලසා දෙන ලෙසට ගෞරව පූර්වකව ඉල්ලා සිටිමු.

 ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ රැකියා ලක්‍ෂයේ රැකියා අපේක්‍ෂිත තරුණ තරුණියන් පිරිසක්