පළාත් සභාවල වියදම් කළමනාකරණ වගකීම ආණ්ඩුකාරවරුන්ට

0
181

පළාත් සභා ක්‍රියාත්මක නොවන පසුබිම තුළ පළාත් පරිපාලන හා සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය ක්‍රමවත්ව.  පවත්වාගෙන යෑම හා පළාත් සභාවේ වියදම් කළමනාකරණය පිළිබඳ වගකීම ජනාධිපතිවරයා ආණ්ඩුකාරවරුන් වෙත පවරා තිබේ. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ උපදෙස් පරිදි ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක සියලු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරු මේ පිළිබඳ ලිඛිතව දැනුවත් කර ඇතැයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර ඇත.

වර්තමාන අභියෝගාත්මක කාලසීමව තුළ රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණය කරමින් මහජන සේවා ප්‍රශස්ත මට්ටමින් පවත්වාගෙන යෑම අතිශයන් වැදගත් වන බවත්, පළාත් සභා පරිපාලනය, සංවර්ධන කටයුතු හා පළාත් සභා වියදම් කළමනාකරණය කිරීමේදී ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ප්‍රමුඛතා සමඟ අනුගතව කටයුතු කිරීම මෙන්ම ජනතාවගේ එදිනෙදා අවශ්‍යතා සපුරාලීම ඉතා වැදගත් බවත්, එම නිවේදනයෙහි සඳහන්ය.

තම පළාතේ සංවර්ධන ප්‍රමුඛතා හ¾දුනා ගැනීමේදී මෙන්ම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ආණ්ඩුකාරවරු පළාතේ සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් හා ජනාධිපති කාර්යාලය සමඟ මනා සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වා ගත යුතු බවට ලිපියෙන් දන්වා ඇත.

ඒ අනුව අවම වශයෙන් දෙසතියකට වරක් තම පළාතේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් සමඟ සාකච්ඡාවක් පවත්වා පළාත් සභාව හරහා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ නිරන්තර කතිකාවක් පවත්වා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙසත් දැනුම්දී තිබේ.

මෙම අසීරු කාලවකවානුව තුළ ජාතික ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුකාරවරුන් දක්වන දායකත්වය පිළිබඳ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අවධානයෙන් පසුවන බවද ජනාධිපති ලේකම්වරයාගේ ලිපියේ සඳහන් වන බවද එම නිවේදනයෙහි සඳහන් කර ඇත.

සඳුනි ගමාරච්චි