අනුර නාවාට රනිල් කනගාටුවෙන්

0
99

සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් සඳහා සාකච්ඡාවට ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායකට ආරාධනා කළත් ඔහු ඊට සහභාගි නොවීම සම්බන්ධයෙන් තමා කනගාටුවට පත්වන බව දන්වා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මන්ත්‍රි අනුර කුමාර දිසානායකට ලිපියක් යොමු කර තිබේ. මෙම ලිපිය ජනාධිපතිවරයා ඊයේ (11දා) යොමු කර තිබේ.

එහි සඳහන් වන්නේ සර්වපාක්ෂික පාලනයක් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ආරාධනා කරමින් තමා විසින් ජාතික ජන බලවේගයේ නායකයාට යොමු කළ ලිපියට පිළිතුරු ලෙස එවන ලද ලිපිය තමාට ලැබුණු බවය.

ජාතික ජන බලවේගය විසින් තමාට යොමු කරන ලද ලිපියෙහි පෙන්වාදී ඇති කරුණු සම්බන්ධයෙන් තමා විශේෂ අවධානය යොමු කරන නමුත් අදාළ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ නොවීම සම්බන්ධයෙන් තමා කනගාටු වන බව ජනාධිපතිවරයා එහි පෙන්වාදී තිබේ.

එසේ වුවත් ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක දන්වා ඇති පරිදි රටත් ජනතාවත් මුහුණදී ඇති ගැටලු සහගත තත්ත්වයෙන් මුදා ගැනීම සඳහා ජාතික පක්ෂ වැඩපිළිවෙළට රට වෙනුවෙන් පක්ෂයේ සහාය ලබාදෙනු ඇතැයි තමා බලාපොරොත්තු වන බවද ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

අනුරාධා හේරත්