බත් පැකට්ටුවක සහ ප්ලේන් ටී කෝප්පයක මිල පහළට

0
196

බත් පැකට්ටුවක මිල ප්ලේන් ටී කෝප්පයක මිල පහළ දැමීමට ආපන ශාලා හිමිකරුවන්ගේ සංගමය පියවර ගෙන තිබේ.

සමස්ත ලංකා ආපන ශාලා හිමිකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති අසේල සම්පත් මේ බව පැවසීය.

ඒ අනුව, ප්ලේන් ටී කෝප්පයක මිල රු. 30ක් දක්වා පහළ දැමීමට එම සංගමය පියවර ගෙන ඇත.

එමෙන් ම, බත් පැකට්ටුවක මිල ද 10%කින් පහළ දැමීමට පියවර ගත් බව සම්පත් මහතා වැඩිදුරට ත් පැවසීය.