බස් රථ සඳහා ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේ වෙනසක්

0
245

මගී ප්‍රවාහන පෞද්ගලික බස් රථ සඳහා ධාවනය කරන දුර අනුව ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන ලබා දීමට පියවර ගෙන තිබේ.

mawbima.lk වෙත අදහස් දක්වමින් ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී පණ්ඩුල ස්වර්ණහංස මේ බව පැවසීය.

මීට පෙර මගී ප්‍රවාහන පෞද්ගලික බස් රථ සඳහා ලබා දුන්නේ ඉන්ධන ලීටර් 40ක් පමණකි.