මාරක ග්‍රහ අපලවලින් පීඩා විඳින ජීවිතවලට සහනය ගෙන දෙන බලසම්පන්න අටවිසි පිරිත හා යන්ත්‍රය

0
75

මෙම පිරිත මහානුභාව සම්පන්නයි. මාරක අපලවලින් ජීවිතවලට සිදුවන තාඩන, පීඩන, කල්ගිය සුව නොවන ලෙඩ රෝග යක්ෂ බය මානසික රෝගවලින් අත්මිදී නිරෝගීකම රැක දේ. කඩා වැටුණු වෙළෙඳ ව්‍යාපාර දියුණු වේ. රැකී රක්ෂාවලට සිදුවන අවහිරතා තුරන් වේ. රාත්‍රි සිහිනෙන් බිය ගැන්වීම තුරන් වේ. කුඩා බිලිඳුන්ගේ අසනීප සුව වේ. අපල ගෙන දෙන එක් එක් ග්‍රහයන් උදෙසා වෙන වෙනම යන්ත්‍ර පැලඳීම අවශ්‍ය නොවේ. උදේ සවස මෙම පිරිත භාවිත කිරීමෙන් තමන් කරා පැමිණෙන අපල උපද්‍රව දුරුවේ. සතුරු කරදර මඟ හැරේ. බලාපොරොත්තු ඉටු වේ.

යන්ත්‍රය සාදා ගන්නා අයුරු

අඟල් 2 ය 6 හෝ  1,  1/2 ය  4, 1/2 තඹ තහඩුවක ඉරි නොකැපෙන සේ යන්ත්‍රය ඇඳ ගන්න. ඉන් පසු පිරිසුදු කාමරයක පූජාසනය සාදා ගන්න. එම පූජාසනයට තැඹිලි, පලතුරු, මල් පහන්, සුවඳ දුම් තබා තමා නා පිරිසුදු වී මෙම පිරිතෙන් 1008 වරක් මතුරා ගන්න. ඉන් පසු තුන් සූත්‍රයෙන් 21ක් වර කියා යන්ත්‍රයේ වැඩ අවසන් කර ශුභ දිනයකදී යන්ත්‍රය පැලඳීමෙන් ඔබගේ සියලුම බලාපොරොත්තු ඉටුවනු ඒකාන්තයි.

 ජේ‍යාතීර්වේදී

හෙක්ටර් ප්‍රේමදාස

ගංගොඩ, රඹුක්කන

0713845321