සති අන්තයේ විදුලි කප්පාදුවේ වෙනසක්

0
131

සෙනසුරාදා (අගෝ. 6) සහ ඉරිදා (අගෝ. 7) විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොකරන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පවසයි.

මේ අතර, අද (අගෝ. 5) දිනයේ විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ රාත්‍රී කාලයේ පැයක කාලයක් පමණක් බවයි මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පැවසීය.

ඒ අනුව, A සිට W දක්වා වන කලාපවලට රාත්‍රී කාලයේ පැයක විදුලි කප්පාදුවක් කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here