යාපනය නල්ලූර් කෝවිලේ වාර්ෂික මංගල්‍යය ඇරඹෙයි

0
43

ඓතිහාසික යාපනය නල්ලූර් කන්දසාමි කෝවිලේ පැවැත්වෙන වාර්ෂික දේව මංගල්‍යය මෙවර බැතිමතුන්ගේද සහභාගිත්වයෙන් යුතුව දින 55ක් පුරා පැවැත්වෙන බවට කෝවිල් භාරකාර මණ්ඩලය පවසයි.

නල්ලූර් කෝවිලේ වාර්ෂික දේව මෙහෙයේ කොඩි එසවීමේ මංගල්‍ය හා වීදි සංචාරය පසුගිය 02 වැනිදා සිට ආරම්භ වූ අතර ඉදිරි දින 25ක් පුරා දේව මෙහෙයන් රැසක් නල්ලූර් කන්දසාමි කෝවිලේදී පැවැත්වෙයි.

කෙසේ වෙතත් පසුගිය වසර 3ක කාලයක් පුරාවට පැවැති කොවිඩ් අවදානම සහ පාස්කු ප්‍රහාරය හේතුවෙන් නල්ලූර් කෝවිලේ වාර්ෂික දේව මෙහෙයන් බැතිමතුන්ගෙන් තොරව පැවැත්වීමට සිදුවුණද මෙවර බැතිමතුන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වීමට අවසරය ලැබී ඇත.

කෙසේ වෙතත් නල්ලූර් කෝවිලේ වාර්ෂික දේව මෙහෙයන් වෙනුවෙන් පැමිණෙන බැතිමතුන්ට පවතින කොවිඩ් අවදානම ද සැලකිල්ලට ගනිමින් හැකි අයුරින් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත පියවර අනුගමනය කරමින් දේව මෙහෙයන් වෙනුවෙන් සහභාගි වන ලෙසටද යාපනය මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරීහු දැනුම් දෙති.

මුලතිව් – ශෂි කුමාර්