බස් ගාස්තු සියයට 11.14කින් පහළට

0
18

අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 4කින් ඊයේ (04දා) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අඩු කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවත් මේ වනවිට රුපියල් 38ක් ලෙස පැවැති අවම ගාස්තුව රුපියල් 34ක් දක්වා අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇති බවත් ජාතික ගමනාගමන කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය නිලාන් මිරැන්ඩා පැවැසීය.

සාමාන්‍ය බස් සේවාව යටතේ ධාවනය වන බස් රථ සඳහා පමණක් මෙම නව මිල සංශෝධනයන් සිදුවන බවත් පසුගිය කොරෝනා සමයේ වැඩි කරන ලද සියයට 20ක බස් ගාස්තුවෙන් සියයට දහයක් අඩු කර ඇති අතර ඉන්ධන මිල අඩුවීම මත සියයට 1.14ක මිල අඩු කිරීමක් සිදු කිරීම හේතුවෙන් නව මිල සංශෝධනය සියයට 11.14කින් අඩු කරන ලද බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

ගැමි සැරිය, නිසි සැරිය, සිසු සැරිය හා පොදු පාසල් සේවා යන විශේෂ බස් රථ සේවාවන් සඳහාද මෙම නව මිල සංශෝධනයන් වලංගු බවත් පෞද්ගලික බස් රථ මෙන්ම ලංගම බස් රථද නව මිල අනුව කටයුතු කළ යුතු බවත් හෙතෙම කීය.

නව මිල ගණන් පිළිබඳව මගීන් දැනුවත් වීම පිණිස මිල ප්‍රදර්ශනය බස් රථයන් තුළ අනිවාර්ය බවත් මිල වෙනස් කිරීමට අනුව බස් රථ කටයුතු නොකිරීම පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ජංගම පරීක්ෂකවරුන් අනුයුක්ත කර ඇති බවත් නව මිලට අනුව ක්‍රියා නොකරන බස් රථ පිළිබඳව 1955 ක්ෂණික දුරකථන අංකයට පැමිණිලි කිරීමට අවස්ථාව තිබෙන බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවැසුවේය.