නව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි හා නව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් පත්කෙරෙති

0
9

නව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයකු හා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල්වරයකු ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන ඊයේ (04දා) පත්කර තිබේ.

දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා ලෙස ශ්‍රී  ලංකා ක්‍රම සම්පාදන සේවයේ විශේෂ ශේ‍ර්ණියේ පළපුරුදු නිලධාරියකු වන ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණසිංහ පත් කළ අතර ඔහු ජනාධිපති අතිරේක ලේකම්වරයකු ලෙසද කටයුතු කර ඇත. මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ලෙස ශ්‍රී  ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශේෂ ශේ‍ර්ණියේ නිලධාරියකු වන නිශාන්ත අනුරුද්ධ වීරසිංහ පත්කර ඇති අතර ඔහු මීට ඉහත ජනාධිපති අතිරේක ලේකම්වරයකු ලෙස කටයුතු කර තිබේ.

නව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා හා නව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ඊයේ ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේදී අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන අතින් සිය පත්වීමට අදාළ ලිපි භාරගෙන ඇත. නව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි ඊයේ පෙරවරු 10.00ට නව ධුරයේ වැඩ භාරගත් අතර ඒ සඳහා දුම්රිය දෙ‍පාර්තමේන්තු නිලධාරීහු එක්වූහ.

මිතුන් ජයවර්ධන